Nápověda pro HP LaserJet 4050 Printer series

background image

HP Fast InfraRed Receiver
pro tiskárny HP LaserJet
a HP Mopiery

Uivatelská příručka

Česky

background image
background image

HP Fast InfraRed Receiver
pro tiskárny HP LaserJet
a HP Mopiery

Uivatelská příručka

background image

Hewlett-Packard Company

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714 USA

© Copyright

Hewlett-Packard Company

1999

Všechna práva vyhrazena.

Reprodukování, úpravy

nebo překlad bez

předchozího písemného

svolení jsou zakázány vyjma

případů povolených

autorskými zákony.

První vydání,

únor 1999

Záruka

Informace uvedené v tomto

dokumentu podléhají

změnám bez předchozího

upozornění.

Hewlett-Packard ve vztahu

k těmto informacím

neposkytuje záruky

jakéhokoliv druhu.

HEWLETT-PACKARD

SPECIFICKY ODMÍTÁ

IMPLIKOVANOU ZÁRUKU

PRODEJNOSTI NEBO

ZPŮSOBILOSTI PRO

DANÝ ÚČEL.

Hewlett-Packard nebude

ručit za ádné přímé,

nepřímé, náhodné,

následné nebo jiné škody

uváděné ve spojení s

opatřením nebo pouitím

těchto informací.

Uznání ochranných
známek

Microsoft

®

, MS

Windows

®

, Windows

®

a Windows NT

®

jsou

ochranné známky

společnosti Microsoft

Corporation registrované

v USA.

PostScript™ je ochranná

známka společnosti Adobe

Systems Incorporated

registrovaná v různých

jurisdikcích.

background image

CZ

iii

Obsah

Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Systémové poadavky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Vlastnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Jak začít. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Instalace přijímače HP Fast InfraRed Receiver. . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Instalace IR ovladače v prostředí Windows 9x . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Instalace IR ovladače v prostředí Macintosh OS . . . . . . . . . . . . . . . 8

Tisk pomocí přijímače HP Fast InfraRed Receiver. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Nastavení pro tisk v prostředí Windows 9x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nastavení pro tisk v prostředí Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vykonání tiskové úlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Manipulace a údrba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Čistění přijímače HP Fast InfraRed Receiver . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Odstraňování závad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Specifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Specifikace produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Zapojení pinů konektoru DIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Prohlášení o způsobilosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Prohlášení pro Federální komunikační komisi USA

(U.S.A. Federal Communications Commission - FCC) . . . . . . . 19

Prohlášení pro kanadské ministerstvo komunikací

(Canadian Department of Communications - DOC) . . . . . . . . . 20

Prohlášení VCCI (Japonsko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Záruka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

background image

iv

CZ

background image

CZ

1