HP LaserJet 4050 Printer series - Instalace IR ovladaèe v prostøedí Windows 9x

background image

Instalace IR ovladače v prostředí Windows 9x

Pokud vaše verze Windows neobsahuje předem nainstalovaný
HP Fast InfraRed ovladač, můete si jej zdarma načíst
z Internetu. Adresa je http://www.microsoft.com/windows.
K vyhledání správného ovladače pouijte vyhledávací funkci na
webovské stránce.

Po načtení infračerveného ovladače proveďte tyto kroky:

1

Spust’te program SETUP.EXE, který spustí průvodce funkcí
Windows 95 Add Infrared Device (přidat infračervené
zařízení).

2

Kdy průvodce ohlásí Nový hardware pro IR sériový a paralelní
port, můete aktivovat IR zařízení ihned po skončení průvodce.

3

Restartujte počítač.