HP LaserJet 4050 Printer series - Instalace pøijímaèe HPFast InfraRed Receiver

background image

Instalace přijímače HP Fast InfraRed Receiver

Obrázek 2

IR port na tiskárně HP LaserJet

Postupujte podle pokynů pro vytištění stránky konfigurace
uvedených dále.

1

Vypněte tiskárnu.

2

Připojte HP Fast InfraRed Receiver na IR port v zadní části
tiskárny HP LaserJet.

3

Zapněte tiskárnu.

4

Zkontrolujte na ovládacím panelu, zda je tiskárna zapnutá a
zda je zobrazeno hlášení

PŘIPRAVENO

.

5

Stiskněte tlačítko

Nabídka

, a se zobrazí

NABÍDKA

INFORMACE

.

6

Stiskněte

Položka

, a se zobrazí

VYTISKNOUT

KONFIGURACI

.

background image

6

HP Fast InfraRed Receiver

CZ

7

Stiskem

Zvolit

vytiskněte stranu konfigurace.

Strana konfigurace uvádí aktuální konfiguraci tiskárny.

Pro tiskárny a mopiery zapojené do sítě se vytiskne také
strana sít’ové konfigurace HP JetDirect.

Vytiskne se konfigurační souhrn. Na první straně výtisku v
části Nainstalované provozní jazyky a možnosti zkontrolujte
„IR POD (IRDA-Compliant).”

HP Fast InfraRed Receiver je moné poloit na stůl, nebo jej lze
upevnit po straně tiskárny pomocí Velcro upevňovačů, jak
znázorňuje Obrázek 3 na straně 7.

Chcete-li přichytit HP Fast InfraRed Receiver po straně tiskárny,
pokračujte kroky 1 a 2.

1

Přichyt’te jeden Velcro upevňovač do kulaté prohlubně ve
spodní části přijímače HP Fast InfraRed Receiver (viz
Obrázek 3).

2

Druhý Velcro upevňovač přichyt’te na bok tiskárny (viz
Obrázek 3).

Jestlie se HP Fast InfraRed Receiver upevňuje na tiskárnu, měl by
být umístěn blízko přední hrany tiskárny, jak znázorňuje Obrázek 4.
Toto umístění vytváří největší monou oblast, ve které můe IR port
přenosného počítače fungovat. Poadovaný způsob nasměrování
přístrojů popisuje část „Vykonání tiskové úlohy” na straně 10.

background image

CZ

HP Fast InfraRed Receiver

7

Obrázek 3

Přichycení Velcro upevňovačů

Obrázek 4

HP Fast InfraRed Receiver po instalaci

background image

8

HP Fast InfraRed Receiver

CZ