HP LaserJet 4050 Printer series - Manipulace a údrba

background image

Manipulace a údrba

HP Fast InfraRed Receiver je jemné elektronické zařízení, se
kterým je potřeba zacházet se stejnou péčí, s jakou zacházíte se
svou tiskárnou. Kromě toho se vdy řiďte těmito upozorněními:

Chraňte přijímač HP Fast InfraRed Receiver před výboji
statické elektřiny.

Nepokládejte na HP Fast InfraRed Receiver ádné předměty.