HP LaserJet 4050 Printer series - Odstraòování závad

background image

Odstraňování závad

Pokud se při práci s přijímačem HP Fast InfraRed Receiver setkáte
s problémem, postupujte podle těchto kroků:

1

Ověřte si v uivatelské příručce svého počítače, e je vaše
zařízení kompatibilní s přijímačem HP Fast InfraRed Receiver,
e splňuje systémové poadavky a e jste správně nainstalovali
hardware i software.

2

Vyhledejte tabulku pro odstraňování závad na straně 14
a zjistěte, zda obsahuje řešení pro váš problém.

3

Pokud problém přetrvává, nebo pokud se domníváte, e váš
HP Fast InfraRed Receiver je vadný, pouijte informace v části
této uivatelské příručky týkající se podpory.

Neli zavoláte, mějte prosím připravené tyto informace:

Popis problému

Verze Windows nebo Mac OS, kterou pouíváte

Typ pouívaného přenosného zařízení kompatibilního s IRDA

Sériové číslo a číslo produktu přijímače HP Fast InfraRed
Receiver

background image

14

HP Fast InfraRed Receiver

CZ

Tabulka pro odstraňování závad

Stav

Řešení

Stavový indikátor IR portu se

nerozsvítí.

Zkontrolujte, zda je tiskárna v reimu

PŘIPRAVENO

a

zda IR port, ze kterého tisknete, je kompatibilní s IRDA

a umístěný v provozních rozsahu, který uvádí část

„Vykonání tiskové úlohy” na straně 10.

Zkontrolujte, zda je HP Fast InfraRed Receiver správně

připojen k tiskárně.

Vytiskněte stranu konfigurace tiskárny. Zkontrolujte, zda

se vytiskne „IR POD (IrDA-Compliant)” v rámci části

Nainstalované provozní jazyky a možnosti.

Nelze navázat spojení nebo se

přenos zdá být delší ne je obvyklé.

Pouijte zařízení kompatibilní s IRDA; vyhledejte na

zařízení symbol IRDA, nebo vyhledejte specifikace IRDA

v uivatelské příručce počítače.

Zkontrolujte, zda operační systém vašeho počítače

obsahuje IR ovladač a zda vaše aplikace pouívá správný

tiskový ovladač HP LaserJet. (Mějte na paměti, e sloitější

strany se tisknout déle.)

Umístěte HP Fast InfraRed Receiver do provozního

rozsahu (viz „Vykonání tiskové úlohy” na straně 10),

a ujistěte se, e spojení neblokuje ádný objekt nebo vliv

(například ruka, papír, knihy nebo i jasné světlo).

Zkontrolujte, zda jsou oba IR porty čisté (bez nečistot

a mastnoty).

Jasné světlo různého druhu (sluneční světlo, světlo

árovek a zářivek nebo světlo z infračerveného dálkového

ovládání, které se pouívá například pro televize a videa),

které svítí přímo do některého z IR portů, můe způsobit

interference. Ujistěte se, e do ádného z IR portů nesvítí

jasné světlo.

Umístěte přenosné zařízení blí k IR portu tiskárny.

background image

CZ

HP Fast InfraRed Receiver

15

Tiskárna tiskne pouze část strany

nebo dokumentu.

V průběhu přenosu bylo přerušeno spojení.

Pokud v průběhu přenosu pohnete přenosným

zařízením, spojení se můe přerušit. Zařízení kompatibilní

s IRDA jsou navrena tak, aby byla schopna dočasně

přerušené spojení obnovit. K obnovení spojení máte

a 40 sekund (závisí na pouitém přenosném zařízení).

Tisková úloha byla správně

vyslána, tiskárna však netiskne.

Jestlie došlo k přerušení spojení ještě před přenesením

celé tiskové úlohy do tiskárny (tisk ještě nezačal),

tiskárna nemusí úlohu vůbec vytisknout.

Stiskem tlačítka

Zrušit

úlohu

vymate pamět’ tiskárny.

Potom upravte umístění přenosného zařízení v provozním

rozsahu (viz „Vykonání tiskové úlohy” na straně 10)

a vytiskněte úlohu znovu.

IR stavový indikátor v průběhu

přenosu zhasne.

Spojení můe být přerušené, obnovte spojení během 40

sekund.

Stiskem tlačítka

Zrušit

úlohu

vymate pamět’ tiskárny.

Potom upravte umístění přenosného zařízení v provozním

rozsahu (viz „Vykonání tiskové úlohy” na straně 10)

a vytiskněte úlohu znovu.

Tisková úloha PostScript™ se

netiskne.

Zkontrolujte konfiguraci na kartě PostScript ve Windows:

zkontrolujte, zda je

Protokol

nastaven na

AppleTalk

a e nejsou zvolena

Binární Data

.

Tabulka pro odstraňování závad (Pokračování)

Stav

Řešení

background image

16

HP Fast InfraRed Receiver

CZ