HP LaserJet 4050 Printer series - Prohláðení o zpùsobilosti

background image

Prohlášení o způsobilosti

podle ISO/IEC Guide 22 a EN45014

Jméno výrobce:

Hewlett-Packard Company

Adresa výrobce:

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

prohlašuje, e tento produkt

Název produktu:

HP Fast InfraRed Receiver

Číslo modelu:

C4103A

Varianty produktu:

VŠECHNY

splňuje tyto specifikace produktu:

Bezpečnost:

IEC 950:1991+A1+A2+A3 / EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4

IEC 825-1:1993 / EN 60825-1:1994 Třída 1 (Laser/LED)

EMC:

CISPR 22:1993+A1 / EN 55022:1994 Třída B1

EN50081-1:1992

EN 50082-1:1992

IEC 801-2:1991 / prEN 55024-2:1992 -

4 kV CD, 8 kV AD

IEC 801-3:1984 / prEN 55024-3:1991 -

3 V/m

IEC 801-4:1988 / prEN 55024-4:1992 -

0,5 kV signálové linky

1,0 kV napájecí linky

FCC Titul 47 CFR, Část 15 Třída B2 / ICES-003, Vydání 2 / VCCI-21

AS / NZS 3548:1992 / CISPR 22:1993 Třída B1

Doplňkové informace:

Produkt tímto splňuje poadavky dále uvedené direktivy a nese proto označení CE:

Direktiva o EMC 89/336/EEC

1) Tento produkt byl zkoušen v typické konfiguraci s osobními počítači Hewlett-Packard.

2) Toto zařízení splňuje část 15 předpisů FCC. Provozování podléhá těmto dvěma podmínkám:
(1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé interference a (2) toto zařízení musí akceptovat
jakékoliv přijímané interference včetně těch, které mohou způsobit neádoucí fungování.

POUZE v případě informací o splnění kontaktujte:

Austrálie:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia
Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130,
Austrálie

Evropa:

Vaše lokální prodejní a servisní zastoupení
Hewlett-Packard nebo Hewlett-Packard GmbH,
Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger
Straße 130, D-71034 Böblingen, SRN
(FAX: +49-7031-14-3143)

USA:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard
Company, PO Box 15 Mail Stop 160,
Boise, ID 83707-0015 USA (Telefon: 208-396-6000)

background image

CZ

HP Fast InfraRed Receiver

19