HP LaserJet 4050 Printer series - Prohláðení pro kanadské ministerstvo komunikací (C

background image

Prohlášení pro kanadské ministerstvo

komunikací (Canadian Department of

Communications - DOC)

Toto zařízení nepřekračuje limity Třídy B pro emise radiových šumů
z digitálních zařízení tak, jak je určují Poadavky na radiové
interference kanadského ministerstva komunikací.

Splnění těchto předpisů vyaduje pouití stíněných kabelů.