HP LaserJet 4050 Printer series - Zapojení pinù konektoru DIN

background image

Zapojení pinů konektoru DIN

HP Fast InfraRed Receiver pouívá osmikolíkový minikonektor DIN.
Dále uvádíme funkční popis jednotlivých pinů.

Obrázek 6

Osmikolíkový minikonektor DIN

*pro FIR není zapojeno

Zapojení pinů konektoru DIN

Číslo pinu

Název signálu

1 (indikační svítivá dioda)

-SIGNAL_DETECT

2 (jednoduchý signál)

-RX_SIR

3 (diferenční data)

-TX (vysílání dat)

4 (uzemnění)

PWR_GND

5 (diferenční data FIR)*

-RX_FIR

6 (diferenční data)

+TX (vysílání dat)

7 (napájení 5 voltů)

+5V_POWER

8 (diferenční data FIR)

+RX_FIR

background image

18

HP Fast InfraRed Receiver

CZ