HP LaserJet 4050 Printer series - Nastavení pro tisk v prostøedí Windows 9x

background image

Nastavení pro tisk v prostředí Windows 9x

Před spuštěním HP Fast InfraRed ovladače proveďte tyto kroky:

1

V panelu Tiskárny vyberte svou tiskárnu HP LaserJet jako
výchozí tiskárnu.

2

Ve stejném panelu Tiskárny přejděte na Vlastnosti/Detaily
a ověřte, e je vybraný Virtual Infrared LPT Port (virtuální
infračervený LPT port).

3

Vyberte soubor k tisku.