HP LaserJet 4050 Printer series hjælp

background image

HP Fast InfraRed Receiver

til HP LaserJet-printere

og HP-mopiere

Brugerhåndbog

Dansk

background image
background image

HP Fast InfraRed
Receiver til
HP LaserJet-printere
og HP-mopiere

Brugerhåndbog

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 USA

© Copyright
Hewlett-Packard
Company 1999

Alle rettigheder
forbeholdt.
Reproduktion,
adaptation eller
oversættelse uden forud
skriftlig tilladelse er
forbudt, med undtagelse
af det under copyright-
loven tilladelige.

1. udgave,
Februar 1999

Garanti

Oplysningerne i dette
dokument kan gøres til
genstand for ændring
uden varsel.

Hewlett-Packard giver
ingen garanti af nogen
art med hensyn til disse
oplysninger.
HEWLETT-PACKARD
FRASKRIVER SIG
SPECIFIKT DEN
UNDERFORSTÅEDE
GARANTI OM
SALGBARHED OG
EGNETHED TIL ET
BESTEMT FORMÅL.

Hewlett-Packard er ikke
ansvarlig for nogen
direkte, indirekte,
tilfældige, følgeskader
eller andre skader, som
opstår i forbindelse med
leveringen eller brugen af
disse oplysninger.

Varemærker

Microsoft

®

, MS

Windows

®

,

Windows

®

og Windows NT

®

er

amerikansk registrerede
varemærker tilhørende
Microsoft Corporation.

PostScript™ er et
varemærke tilhørende
Adobe Systems
Incorporated, som kan
være registreret i visse
retskredse.

background image

DN

iii