Βοήθεια HP LaserJet 4050 Printer series

background image

HP Fast InfraRed Receiver
για Εκτυπωτές HP LaserJet
και HP Mopiers

Εγχειρίδιο Χρήσης

Ελληνικά

background image
background image

HP Fast InfraRed
Receiver για Εκτυπωτές
HP LaserJet
και HP Mopiers

Εγχειρίδιο Χρήσης

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard.
Boise, Idaho 83714 ΗΠΑ

© Copyright
Hewlett-Packard
Company 1999

Με την επιφύλαξη κάθε
δικαιώµατος.
Απαγορεύεται
η αναπαραγωγή,
προσαρµογή
ή µετάφραση χωρίς
προηγούµενη γραπτή
άδεια, εκτός απ’ ό,τι
προβλέπουν οι
διατάξεις περί
πνευµατικών
δικαιωµάτων (copyright).

Πρώτη Έκδοση,
Φεβρουάριος 1999

Εγγύηση

Οι πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν
έντυπο υπόκεινται σε
αλλαγή χωρίς
προειδοποίηση.

H Hewlett-Packard δεν
παρέχει καµία απολύτως
εγγύηση όσον αφορά τις
πληροφορίες αυτές.
Η HEWLETT-PACKARD
ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ
ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ
ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΣΚΟΠΟ.

H Hewlett-Packard δε
θα ευθύνεται για καµία
άµεση, έµµεση,
συµπτωµατική,
παρεπόµενη, ή άλλη
ζηµιά που φέρεται ως
απόρροια της παροχής
ή της χρήσης αυτών των
πληροφοριών.

Αναγνώριση
Εµπορικών Σηµάτων

Tα Microsoft

®

, MS

Windows

®

, Windows

®

,

και Windows NT

®

αποτελούν εµπορικά
σήµατα κατατεθέντα
στις ΗΠΑ της Microsoft
Corporation.

To PostScript™ είναι
εµπορικό σήµα της Adobe
Systems Incorporated
που µπορεί να είναι
καταχωρηµένο σε
ορισµένες περιοχές
δικαιοδοσίας.

background image

GR

iii