HP LaserJet 4050 Printer series ohje

background image

HP Fast InfraRed Receiver
HP LaserJet -kirjoittimille
ja HP-mopiereille

Käyttöopas

Suomi

background image
background image

HP Fast InfraRed
Receiver
HP LaserJet -kirjoittimille
ja HP-mopiereille

Käyttöopas

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714, USA

© Copyright
Hewlett-Packard
Company 1999

Kaikki oikeudet
pidätetään. Kopiointi,
muuntaminen tai
kääntäminen muutoin
kuin tekijänoikeuslakien
sallimalla tavalla on
kielletty ilman ennalta
saatua kirjallista lupaa.

Ensimmäinen painos,
helmikuussa 1999

Takuu

Tässä asiakirjassa
annetut tiedot voivat
muuttua ilman erillistä
ilmoitusta.

Hewlett-Packard ei anna
näille tiedoille
minkäänlaista takuuta.
HP ERITYISESTI
TORJUU
PÄTEMÄTTÖMINÄ
OLETETUT TAKUUT TAI
EHDOT
MYYNTIKELPOISUU-
DESTA JA
SOPIVUUDESTA
JOHONKIN TIETTYYN
TARKOITUKSEEN.

Hewlett-Packard ei
vastaa mistään
suoranaisista,
epäsuorista,
sattumanvaraisista,
seurannaisista tai muista
vahingoista, jotka
ilmenevät näiden tietojen
toimittamisen tai käytön
yhteydessä.

Tavaramerkit

Microsoft

®

, MS

Windows

®

, Windows

®

ja

Windows NT

®

ovat

Microsoft Corporationin
Yhdysvalloissa
rekisteröimiä
tavaramerkkejä.

PostScript™ on Adobe
Systems Incorporatedin
tavaramerkki, joka voi
olla rekisteröity joillain
lainsäädäntöalueilla.

background image

FI

iii

Sisällysluettelo

Yleiskatsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Järjestelmävaatimukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Ominaisuudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Käyttöönotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

HP Fast InfraRed Receiverin asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Infrapunaohjaimen asennus Windows 9x

-käyttöjärjestelmään . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Infrapunaohjaimen asentaminen

Macintosh -käyttöjärjestelmään . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Tulostus HP Fast InfraRed Receiveriä käyttäen. . . . . . . . . . . . . . . . .9

Tulostukseen valmistautuminen Windows 9x:ssä . . . . . . . . . . . .9
Tulostukseen valmistautuminen

Macintosh -järjestelmässä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Tulostus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Käsittely ja huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

HP Fast InfraRed Receiverin puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Vianmääritys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Tuotteen tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
DIN-nastoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Vaatimustenmukaisuusvakuutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
FCC:n (Federal Communications Commission, Yhdysvaltain

liittovaltion viestintäkomissio) säännökset . . . . . . . . . . . . . .19

Canadian Department of Communications

(DOC, Kanadan viestintäministeriö) -säännökset . . . . . . . .20

VCCI-ilmoitus (Japani) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

background image

iv

FI

background image

FI

1