HP LaserJet 4050 Printer series - HPFast InfraRed Receiverin asentaminen

background image

HP Fast InfraRed Receiverin asentaminen

Kuva 2

HP LaserJet -kirjoittimen infrapunaportti

Tulosta asetukset-sivu alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1

Sammuta kirjoitin virtakytkimestä.

2

Liitä HP Fast InfraRed Receiver HP LaserJet -kirjoittimen
takana olevaan infrapunaporttiin.

3

Käynnistä kirjoitin virtakytkimestä.

4

Varmista ohjauspaneelista, että kirjoitin on käynnistetty ja
että

VALMIS

-viesti on näkyvissä.

5

Paina

Valikko

, kunnes näyttöön tulee

TIETOVALIKKO

.

6

Paina

Valinta

-painiketta, kunnes näyttöön tulee

TULOSTA

ASETUKSET

.

background image

6

HP Fast InfraRed Receiver

FI

7

Tulosta asetukset painamalla

Valitse

. Asetukset-sivulla

on kirjoittimen nykyiset asetukset.

HP JetDirect -verkkoasetusten sivu tulostetaan, jos
käytössä on verkkoon kytketty kirjoitin tai mopier.

Asetusten yhteenveto tulostuu. Tarkista, että tulosteen
ensimmäisen sivun kohdassa

Asennetut kirjoitinkielet ja

lisävarusteet

on merkintä ”IR POD (IRDA-yhteensopiva)”.

HP Fast InfraRed Receiver voidaan sijoittaa pöydälle tai se
voidaan kiinnittää kirjoittimen laitaan tarranauhakiinnityksillä
(kuvassa 3 sivulla 7).

Kiinnitä HP Fast InfraRed Receiver kirjoittimen laitaan
kohdissa 1 ja 2 annettujen ohjeiden mukaisesti.

1

Kiinnitä toinen tarranauha HP Fast InfraRed Receiverin
pohjassa olevan pyöreään koloon (katso Kuva 3).

2

Kiinnitä toinen tarranauha kirjoittimen laitaan (katso
Kuva 3).

HP Fast InfraRed Receiver tulisi asettaa lähelle kirjoittimen
etureunaa (Kuva 4). Tällöin kannettavan tietokoneen
infrapunaportin toiminta-alue on mahdollisimman suuri.
Laitteiden kohdistusvaatimukset on esitetty kohdassa
”Tulostus” sivulla 10.

background image

FI

HP Fast InfraRed Receiver

7

Kuva 3

Tarranauhojen kiinnittäminen

Kuva 4

HP Fast InfraRed Receiver
paikoilleen asennettuna

background image

8

HP Fast InfraRed Receiver

FI