HP LaserJet 4050 Printer series - Takuu

background image

Takuu

HP takaa, että HP Fast InfraRed Receiver on virheetön ja
noudattaa InfraRed Receiverin teknisiä tietoja HP:n
ostohetkellä ilmoittamalla tavalla. Takuu on voimassa yhden
vuoden ajan. Tämän takuun alaisena HP sitoutuu oman
harkintansa mukaan joko korjaamaan tai vaihtamaan
InfraRed Receiverin, joka on viallinen tai ei vastaa InfraRed
Receiverin teknisiä tietoja. Asetukset, johdot, lisälaitteet ja
tuotteen mukana toimitetut laitteet ovat saman takuun alaisia
kuin HP Fast InfraRed Receiver, jota varten ne ostettiin.
Ostaja maksaa tämän takuun alaisena palautetun
tuotteen rahtikulut.

Jos InfraRed Receiverin epäillään olevan viallisen, ota yhteys
HP:n tekniseen tukeen tai paikalliseen myyntitoimistoon.

Takuu ei kata (1) InfraRed Receiver -vastaanottimia, joiden
sarjanumeroa ei voi lukea; (2) InfraRed Receiver
-vastaanottimia, joita on käytetty yhteensopimattomien
lisälaitteiden kanssa. Takuu ei kata vikoja, joiden syy on
(1) epätavalliset olosuhteet, mukaan lukien mutta ei niihin
rajoittuen, onnettomuudet, tulipalo, vesivahinko jne.; (2)
InfraRed Receiverin laiminlyönti tai väärinkäyttö; (3) InfraRed
Receiverin ulkopuoliset syyt, mukaan lukien mutta ei niihin
rajoittuen, sähkökatkos tai jännitteen vaihtelu, ilmastointi,
ilmankosteuden säätely jne. (4) huolto, korjaukset, muutokset
tai muunnokset, jotka on suorittanut muu henkilö tai yhteisö
kuin HP.

Tämä takuu ei sisällä mitään muita takuita, olivatpa ne
ilmaistuja, oletettuja tai lakisääteisiä. HP ei takaa InfraRed
Receiverin sopivuutta johonkin tiettyyn tarkoitukseen tai sen
myyntikelpoisuutta. HP ei ole vastuussa mistään erityisistä,
seurauksellisista, epäsuorista tai satunnaisista vahingoista,
vaikka niiden mahdollisuudesta ilmoitettaisiinkin. Joillakin
alueilla ei sallita joidenkin vastuiden poisjättämistä tai
rajoituksia, joten yllä mainitut rajoitukset eivät ehkä ole
voimassa. Tämä takuu antaa asiakkaalle tietyt lailliset
oikeudet, joiden lisäksi asiakkaalla voi olla muita alueellisia
laillisia oikeuksia.

background image

22

HP Fast InfraRed Receiver

FI

background image
background image

Copyright© 1999
Hewlett-Packard Co.