HP LaserJet 4050 Printer series - Tulostus

background image

Tulostus

1

Aseta kannettava tietokone (tai muu kannettava laite,
jossa on IRDA-yhteensopiva infrapunaikkuna)
korkeintaan 1 metrin etäisyydelle HP Fast InfraRed
Receiver -vastaanottimesta. Infrapunaikkunan on oltava
+/- 15 asteen kulmassa, jotta yhteys on riittävä tulostusta
varten. Kuva 5 esittää, miten laitteet on kohdistettava
tulostusta varten.

Kuva 5

Tulostuslaitteiden kohdistaminen

1 metri

background image

FI

HP Fast InfraRed Receiver

11

2

Tulosta tiedosto. HP Fast InfraRed Receiverin
tilailmaisimeen syttyy valo ja kirjoittimen ohjauspaneeliin
tulee hetken kuluttua

KÄSITTELEE TYÖTÄ

-viesti.

Jos tilailmaisimeen ei tule valoa, aseta HP Fast InfraRed
Receiver uudelleen lähettävän laitteen infrapunaportin
kohdalle, -lähetä tulostustyö uudelleen ja pidä kaikki laitteet
Kuva 5 osoittamassa asennossa. Jos laitteita on siirrettävä
(esim. paperin lisäämistä varten), varmista, että kaikki laitteet
ovat edelleen toiminta-alueella (Kuva 5). Yhteys säilyy
ainoastaan silloin, kun laitteita ei siirretä pois toiminta-
alueelta. Jos yhteys katkeaa ennen kuin koko työ on
tulostettu, HP Fast InfraRed Receiverin tilailmaisimen valo
sammuu. Sinulla on 40 sekuntia aikaa palauttaa yhteys ja
jatkaa tulostusta. Jos yhteys palautettiin tänä aikana,
tilailmaisimen valo syttyy uudelleen.

Houmaa

Yhteys katkeaa pysyvästi, jos lähettävä portti siirretään pois
toiminta-alueelta (katso Kuva 5) tai jos porttien välinen yhteys
estetään yli 40 sekunnin ajaksi. (Esteenä voi olla käsi, paperi
tai jopa suora auringonvalo.) Tulostustyön koon mukaan
HP Fast InfraRed Receiverillä tulostaminen voi olla hieman
hitaampaa kuin rinnakkaisporttiin liitetyllä kaapelilla
tulostaminen.

background image

12

HP Fast InfraRed Receiver

FI