HP LaserJet 4050 Printer series - USA Federal Communications Commission (Szövetségi

background image

USA Federal Communications Commission

(Szövetségi Hírközlési Tanács, FCC) nyilatkozat

A készüléket megvizsgálták és megállapítást nyert, hogy az
megfelel az FCC rendelkezések 15. fejezetében a B osztályú
digitális készülékekre megállapított valamennyi határértéknek.
Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy azok megfelelő
védelmet nyújtsanak a lakókörnyezetben fellépő káros
interferenciával szemben. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát
állít elő, azt használ és azt ki is bocsáthatja. Következésképpen, ha
a készülék üzembe helyezése és használata nem a vonatkozó
rendelkezéseknek megfelelően történik, akkor az a rádiós
kommunikációra károsan ható interferenciát okozhat. Ugyanakkor
nincs garancia arra nézve, hogy egy adott telepítés esetén nem
fog zavaró interferencia keletkezni. Ha a készülék zavarná a rádió-
vagy televízió-vételt, és ez a készülék ki-bekapcsolásával
megállapítható, akkor az interferenciát az alábbi intézkedések
valamelyikének vagy azok közül egyidejűleg többnek a
végrehajtásával lehet kiküszöbölni:

Állítsa másik irányba vagy helyezze át a vevőantennát.

Növelje meg a távolságot a berendezés és a vevőkészülék
között.

Csatlakoztassa a berendezést és a vevőkészüléket különböző
áramkörökre.

Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió- vagy TV-
műszerészhez.

Ahhoz, hogy a készülék az előírásoknak mindenben megfeleljen,
árnyékolt kábel használata szükséges. A készüléken végrehajtott
minden olyan változtatás vagy módosítás, amit a Hewlett-Packard
nem hagyott kifejezetten jóvá, érvényteleníti a felhasználónak a
készülék használatára szerzett jogosultságát.

background image

20

HP Fast InfraRed Receiver

HU