HP LaserJet 4050 Printer series Help

background image

HP LaserJet 4050, 4050 T,
4050 N en 4050 TN Printers
Gebruikershandleiding

Nederlands

background image
background image

HP LaserJet 4050, 4050 T,
4050 N, en 4050 TN Printers

Gebruikershandleiding

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 USA

© Copyright Hewlett-Packard
Company 1999

Alle rechten voorbehouden.
Verveelvuldiging, bewerking
en vertaling zonder
voorafgaande toestemming
zijn verboden, behalve voor
zover toegestaan volgens de
auteurswet.

Eerste druk, februari 1999

Garantie

De informatie in dit document
kan zonder kennisgeving
worden veranderd.

Hewlett-Packard biedt geen
enkele garantie met betrekking
tot deze informatie.
HEWLETT-PACKARD BIEDT
MET NAME GEEN
IMPLICIETE GARANTIES
VOOR VERKOOPBAARHEID
EN DE GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALD DOEL.

Hewlett-Packard is niet
aansprakelijk voor directe,
indirecte, of bijkomende
schade of enige andere
schade, die het gevolg zou zijn
van het verstrekken of het
gebruiken van deze informatie
of daarmee verband zou
houden.

Handelsmerken

Adobe en PostScript zijn
handelsmerken van Adobe
Systems Incorporated die in
bepaalde landen als zodanig
gedeponeerd kunnen zijn.

Arial en Times New Roman
zijn in de V.S. geregistreerde
handelsmerken van de
Monotype Corporation.

Microsoft, MS Windows,
Windows en Windows NT zijn
in de V.S. geregistreerde
handelsmerken van Microsoft
Corporation.

TrueType is een in de V.S.
geregistreerd handelsmerk
van Apple Computer, Inc.

E

NERGY

S

TAR

is een in de V.S.

geregistreerd servicemerk van
de U.S. EPA.

background image

DU

iii