HP LaserJet 4050 Printer series - Bedieningspaneeltoetsen

background image

Bedieningspaneeltoetsen

Toets

Functie

[Start]

• Zet de printer on-line of off-line.

• Drukt alle gegevens in de printerbuffer af.

• Laat de printer het afdrukken hervatten nadat deze off-line is geweest.

Verwijdert de meeste printerberichten en zet de printer on-line.

• Laat de printer doorgaan met afdrukken na een foutmelding zoals

LADE x LAAD [TYPE] [FORMAAT]

of

ONVERWACHT PAPIERFORMAAT

.

• Bevestigt een verzoek tot handmatig afdrukken als lade 1 geladen is en

LADE 1 MODE=CASSETTE

is ingesteld vanuit het papierverwerkingsmenu

op het bedieningspaneel van de printer.

• Onderdrukt een verzoek tot handmatig afdrukken vanuit lade 1 door

papier uit de volgende beschikbare lade te kiezen.

• Verlaat de menu’s op het bedieningspaneel. (Druk om een gekozen

bedieningspaneel-instelling te veranderen eerst op

[Selecteren]

.)

[Taak
annuleren]

Hiermee annuleert u de afdruktaak waarmee de printer bezig is. (Slechts
eenmaal indrukken.) De tijd die het annuleren vergt, hangt af van de grootte
van de afdruktaak.

[Menu]

Hiermee doorloopt u de menu’s op het bedieningspaneel. Druk op de
rechterkant van de knop om vooruit, en op de linkerkant om terug te gaan.

[Optie]

Hiermee doorloopt u de opties van het geselecteerde menu. Druk op de
rechterkant van de knop om vooruit, en op de linkerkant om terug te gaan.

[- Waarde +]

Doorloopt de waarden van de gekozen menu-optie. Druk op

[+]

om vooruit

te gaan of

[-]

om terug te gaan.

[Selecteren]

• Bewaart de gekozen waarde voor de gekozen optie. Een sterretje (*)

verschijnt naast de selectie, wat aangeeft dat het de nieuwe
standaardwaarde is. De standaard-instellingen blijven gehandhaafd
als de printer uitgezet wordt of opnieuw geinitialiseerd (tenzij u alle
fabrieksinstellingen vanuit het Herstelmenu verandert).

• Print één van de informatiepagina’s van de printer vanaf het

bedieningspaneel.

background image

14

Hoofdstuk 1: Basisinformatie over uw printer

DU