HP LaserJet 4050 Printer series - Het On-line Help-systeem van de printergebruiken

background image

Het On-line Help-systeem van de
printer gebruiken

De printer heeft een ingebouwd Help-systeem dat via het
bedieningspaneel kan worden geraadpleegd en instructies voor
het oplossen van de meeste afdrukfouten geeft. Sommige
foutmeldingen op het bedieningspaneel worden afgewisseld met
instructies voor het raadplegen van het On-line Help-systeem

Als een foutmelding een

[?]

bevat of als een melding wordt

afgewisseld met de tekst

VOOR HELP DRUK ? TOETS

drukt u op

de toets

[Optie]

om een reeks instructies te lezen.

Let op

U verlaat de On-line Help door op

[Start]

te drukken.

background image

DU

Hoofdstuk 1: Basisinformatie over uw printer

15