HP LaserJet 4050 Printer series - Lichtjes op het bedieningspaneel

background image

Lichtjes op het bedieningspaneel

Lichtje Betekenis

Klaar

De printer is klaar om af te drukken.

Gegevens

De printer is bezig met het verwerken van informatie.

Attentie

Een handeling is vereist. Zie het uitleesvenster op het
bedieningspaneel.

Tweeregelig

uitleesvenster

On-line

Help

printer

Klaar

Gegevens

Attentie

Menu

Optie

– Waarde +

Selecteren

Start

Taak

Annuleren

KLAAR

background image

DU

Hoofdstuk 1: Basisinformatie over uw printer

13