HP LaserJet 4050 Printer series - Software voor Macintosh computers

background image

Software voor Macintosh computers

Stuurprogramma voor Apple LaserWriter 8

Het stuurprogramma voor Apple LaserWriter 8 staat op de bij de
printer geleverde CD.

Let op

Het stuurprogramma voor Apple LaserWriter 8 is er alleen in het
Engels.

PostScript-printerbeschrijvingsbestanden (PPD’s)

De computer gebruikt de printerbeschrijvingsbestanden (PPD’s)
samen met het stuurprogramma voor Apple LaserWriter 8 om
toegang te krijgen tot de printerfuncties en met de printer te
communiceren. Een installatieprogramma voor de PPD’s en andere
software bevindt zich op de CD. Gebruik het stuurprogramma voor
Apple LaserWriter 8 dat u bij uw software hebt gekregen of dat u
vanaf de CD met HP-printersoftware hebt geïnstalleerd.

HP LaserJet Hulpprogramma

Let op

Het hulpprogramma HP LaserJet is niet verkrijgbaar in de talen
Taiwanees, Chinees, Koreaans en Japans.

Het HP LaserJet Hulpprogramma maakt de besturing mogelijk
van functies die niet leverbaar zijn in het stuurprogramma. De
geïllustreerde schermen maken de selectie van printerfuncties
vanaf de Macintosh computer gemakkelijker dan ooit. Gebruik het
HP LaserJet Hulpprogramma voor:

Het aanpassen aan uw wensen van de berichten op het
bedieningspaneel van de printer.

Het benoemen van de printer, het toekennen van een zone op
het netwerk die voorbehouden is aan het printer, downloaden
van bestanden en lettertypen en het veranderen van de meeste
printerinstellingen.

Het instellen van een wachtwoord voor de printer.

Het blokkeren, vanaf de computer, van functies op het
bedieningspaneel van de printer om ongeautoriseerde toegang
te voorkomen. (Zie de printersoftware-Help.)

De printer instellen voor afdrukken met het Internet Protocol (IP).

background image

DU

Hoofdstuk 1: Basisinformatie over uw printer

29