HP LaserJet 4050 Printer series - Software voor netwerken

background image

Software voor netwerken

HP JetAdmin

De HP JetAdmin-software is voornamelijk bedoeld voor gebruikers
die geen gebruik kunnen maken van HP Web JetAdmin omdat
ze niet over een browser beschikken of omdat geen van de
ondersteunde servers in hun netwerk aanwezig is. HP JetAdmin
dient uitsluitend op de computer van de netwerkbeheerder
geïnstalleerd te worden. In Windows 9x en Windows NT 4.0 komt
u in HP JetAdmin via het Start-menu (wijs Instellingen aan, klik op
Configuratiescherm en vervolgens op het pictogram HP JetAdmin),
of via de programmagroep HP LaserJet. Met de HP -software kunt
u het volgende doen:

Installeren, configureren en beheren van printers in een
netwerk die zijn aangesloten op een HP JetDirect-afdrukserver.

HP-printers en -afdrukservers in een netwerk beheren en
problemen met deze printers en servers verhelpen.

De HP JetAdmin software werkt op de volgende netwerksystemen:

Microsoft Windows NT 4.0

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows NT 3.51*

Novell NetWare

HP-UX*

Solaris*

SunOS*

IBM OS/2*

Mac OS (via het hulpprogramma HP LaserJet)

*De software voor deze systemen staat niet op de CD die bij de
printer wordt geleverd, maar is leverbaar vanaf Internet. Als u
geen toegang tot het Internet hebt, raadpleeg dan de pagina’s
over de HP Klantenservice en -ondersteuning voorin deze
gebruikershandleiding om te zien hoe u in het bezit van deze
software kunt komen.

Let op

Netwerkbeheerders: Als de printer is aangesloten op een netwerk,
moet de printer voordat u kunt afdrukken geconfigureerd worden
voor dat netwerkgebruik vanuit de HP JetAdmin of soortgelijke
netwerksoftware. (Zie de Installatiehandleiding.)

background image

30

Hoofdstuk 1: Basisinformatie over uw printer

DU

HP Web JetAdmin

HP Web JetAdmin is een hulpprogramma voor het beheren van
printers via een browser. Het kan op de volgende systemen worden
geïnstalleerd en gebruikt:

Microsoft Windows NT

HP-UX*

Sun Solaris*

*HP Web JetAdmin staat niet op de CD-ROM die u bij de printer
hebt gekregen, maar is verkrijgbaar via het Internet op
http://www.hp.com/support/net_printing. Als u geen toegang tot het
Internet hebt, raadpleeg dan de pagina’s over de HP Klantenservice
en -ondersteuning voorin deze gebruikershandleiding om te zien
hoe u in het bezit van deze software kunt komen.

Als HP Web JetAdmin op een hostserver is geïnstalleerd, is het
vanaf elke cliënt toegankelijk via een ondersteunde Web-browser
(zoals Microsoft Internet Explorer 3.x en 4.x of Netscape Navigator 3.x
en 4.x) waarmee eenvoudig naar de HP Web JetAdmin-host kan
worden genavigeerd.

Met HP Web JetAdmin kunt u het volgende doen:

Printers die via een HP JetDirect-afdrukserver met een netwerk
zijn verbonden installeren en configureren. Als u HP Web
JetAdmin 5.0 of een nieuwere versie installeert, configureert dit
zelf de parameters voor Novell NetWare op de HP JetDirect-
afdrukserver en de NetWare-server.

Beheren en diagnostiseren van netwerkprinters van een
willekeurige locatie.

Let op

Informatie over het configureren van uw printer voor uw specifieke
behoeften vindt u in de

HP JetDirect-printserver Software-

installatiehandleiding op de CD-ROM met printerdocumentatie of in
uw netwerksoftware.

background image

DU

Hoofdstuk 2: Afdruktaken

31

2