HP LaserJet 4050 Printer series - Een privétaak vrijgeven

background image

Een privétaak vrijgeven

Een privétaak wordt afgedrukt via het bedieningspaneel.

1

Druk op

[Menu]

tot

PRIVE/OPGESLAGEN TAAKMENU

verschijnt.

2

Druk op

[Optie]

tot de gewenste gebruikersnaam verschijnt.

Let op

Als u een Macintosh-computer gebruikt, verschijnt de naam van de
gebruiker op de eerste regel van het uitleesvenster en de taaknaam
op de tweede regel. Nadat u met

[Optie]

de gewenste

gebruikersnaam hebt geselecteerd, drukt u op

[Waarde]

totdat de

gezochte taaknaam verschijnt.

3

Druk op

[Selectie]

tot u

PIN:0000

ziet verschijnen.

4

Druk op

[- Waarde +]

om het eerste cijfer van de pincode te

wijzigen en druk dan op

[Selectie]

. Het cijfer maakt nu plaats

voor een*. Herhaal deze stappen om de overige drie cijfers van
de pincode te wijzigen. U ziet nu

AANTAL=1

verschijnen.

5

Druk op

[- Waarde +]

tot het gewenste aantal exemplaren

verschijnt.

6

Druk op

[Selectie]

om de taak af te drukken.

background image

72

Hoofdstuk 2: Afdruktaken

DU