HP LaserJet 4050 Printer series - Een privétaak wissen

background image

Een privétaak wissen

Een privétaak wordt automatisch van de harde schijf van de printer
verwijderd na te zijn vrijgegeven, tenzij de desbetreffende gebruiker
in het stuurprogramma de optie Taak vasthouden heeft geselecteerd.

Let op

Als u de printer uit- en daarna weer aanzet, worden alle opgeslagen
taken (snelkopiëren, lezen en vasthouden en privé) gewist.

Een privétaak kan ook vanaf het bedieningspaneel worden gewist
zonder ooit te zijn afgedrukt.

1

Druk op

[Menu]

tot u

PRIVE/OPGESLAGEN TAAKMENU

ziet

verschijnen.

2

Druk op

[Optie]

tot de gewenste gebruikersnaam verschijnt.

Let op

Als u een Macintosh-computer gebruikt, verschijnt de naam van
de gebruiker op de eerste regel van het uitleesvenster en de
taaknaam op de tweede regel. Nadat u met

[Optie]

de gewenste

gebruikersnaam hebt geselecteerd, drukt u op

[Waarde]

totdat de

gezochte taaknaam verschijnt

3

Druk op

[Selectie]

tot u

PIN:0000

ziet verschijnen.

4

Druk op

[- Waarde +]

om het eerste cijfer van de van de pincode

te wijzigen en druk dan op

[Selectie]

. Het cijfer maakt nu plaats

voor een

*

. Herhaal deze stappen om de overige drie cijfers van

de pincode te wijzigen. U ziet nu

AANTAL=1

verschijnen.

5

Druk op

[- Waarde]

tot u

WISSEN

ziet verschijnen.

6

Druk op

[Selectie]

om de taak te wissen.

background image

DU

Hoofdstuk 2: Afdruktaken

73