HP LaserJet 4050 Printer series - Een opgeslagen snelkopieertaak wissen

background image

Een opgeslagen snelkopieertaak wissen

Wanneer iemand een snelkopieertaak naar de printer stuurt,
worden eerdere taken met dezelfde gebruikers- en taaknaam
overschreven. Is er nog geen snelkopieertaak met dezelfde
gebruikers- en taaknaam opgeslagen en de printer heeft meer
ruimte nodig, dan kunnen reeds opgeslagen taken worden gewist,
te beginnen met de oudste. Standaard kunnen 32 snelkopieertaken
worden opgeslagen. Dit aantal kan worden gewijzigd via het
bedieningspaneel (zie pagina B-21).

Let op

Als u de printer uit- en daarna weer aanzet, worden alle opgeslagen
taken (snelkopiëren, lezen en vasthouden en privé) gewist.

Een opgeslagen snelkopieertaak kan ook vanaf het
bedieningspaneel of via de programma’s HP Web JetAdmin en
HP JetAdmin worden gewist.

1

Druk op

[Menu]

tot u

SNELKOPIE TAAKMENU

ziet verschijnen.

2

Druk op

[Optie]

tot de gewenste gebruikersnaam verschijnt.

Let op

Als u een Macintosh-computer gebruikt, verschijnt de naam van de
gebruiker op de eerste regel van het uitleesvenster en de taaknaam
op de tweede regel. Nadat u met

[Optie]

de gewenste

gebruikersnaam hebt geselecteerd, drukt u op

[Waarde]

totdat de

gezochte taaknaam verschijnt.

3

Druk op

[Selectie]

om de taak te selecteren. Er verschijnt nu

AANTAL=1

.

4

Druk op

[- Waarde]

tot u

WISSEN

ziet verschijnen.

5

Druk op

[Selectie]

om de taak te wissen.

background image

DU

Hoofdstuk 2: Afdruktaken

69