HP LaserJet 4050 Printer series - Extra kopieën van een snelkopieertaak afdrukken

background image

Extra kopieën van een snelkopieertaak
afdrukken

Als u van een taak die op de harde schijf van de printer is
opgeslagen nog een aantal kopieën wilt afdrukken, doet u het
volgende:

1

Druk net zo lang op

[Menu]

tot u

SNELKOPIE TAAKMENU

ziet

verschijnen.

2

Druk op

[Optie]

tot u de gewenste gebruiker of taaknaam ziet

verschijnen.

Let op

Als u een Macintosh-computer gebruikt, verschijnt de naam van de
gebruiker op de eerste regel van het uitleesvenster en de taaknaam
op de tweede regel. Nadat u met

[Optie]

de gewenste

gebruikersnaam hebt geselecteerd, drukt u op

[Waarde]

totdat de

gezochte taaknaam verschijnt.

3

Druk op

[Selectie]

om de taak te selecteren. Er verschijnt nu

AANTAL=1

.

4

Druk op

[- Waarde +]

tot het gewenste aantal verschijnt.

5

Druk op

[Selectie]

om de taak af te drukken.

background image

68

Hoofdstuk 2: Afdruktaken

DU