HP LaserJet 4050 Printer series - Problemen oplossen – stroomdiagram voor Macintosh

background image

Problemen oplossen - stroomdiagram voor
Macintosh gebruikers

1

Kunt u afdrukken vanuit een

toepassingsprogramma?

JA

Ga naar stap

2

.

Druk een kort document af vanuit
een toepassingsprogramma.

De Macintosh-

computer

communiceert

niet met de

printer.

Auto Setup

heeft niet

automatisch

de printer

geïnstalleerd.

Het

printerstuur-

programma-

symbool

staat niet

in de Kiezer.

Controleer of op het uitleesvenster van het
bedieningspaneel van de printer

KLAAR

wordt

aangegeven (pagina 121).

Zorg dat het juiste printerstuurprogramma is gekozen
in de linkerhelft van de Kiezer en dat de gewenste
printernaam is geselecteerd (gemarkeerd) in de
rechterhelft van de Kiezer. Nadat het stuurprogramma is
geïnstalleerd en geconfigureerd met de PPD verschijnt
er een pictogram naast de naam van de printer.

Als de printer is aangesloten op een netwerk met
meerdere zones, moet u zorgen dat de juiste zone is
gekozen in het kader AppleTalk-zones in de Kiezer.

Zorg dat de juiste printer gekozen is in de Kiezer door
het afdrukken van een configuratiepagina (pagina 137).
Zorg dat de naam van de printer die is weergegeven
op de configuratiepagina overeenkomt met de printer
in de Kiezer.

Zorg dat AppleTalk actief is (selecteer dit protocol in
de Kiezer of in het AppleTalk-regelpaneel, al naar
gelang uw OS-versie).

Zorg dat de computer en printer op hetzelfde netwerk
zijn aangesloten. Selecteer vanuit de Bedienings-
panelen in het Apple-menu het Netwerk (of het
AppleTalk)- bedieningspaneel en kies dan het juiste
netwerk (bijvoorbeeld LocalTalk of EtherTalk).

Installeer
de printer
handmatig door
Configureren te
kiezen.

Her-installeer de
afdruksoftware.
(Zie de Installatie-
handleiding

.)

Kies een andere
PPD
(pagina 129).

De PPD kan
hernoemd zijn.
Als dat zo is,
selecteer dan de
hernoemde PPD
(pagina 129).

Het kan zijn
dat er een
netwerkwachtrij
bestaat.

Kijk of de Apple
LaserWriter 8
Kiezer-extensie
voorkomt in de
map Extensies.

LaserWriter 8 is
er alleen in het
Engels.

Als LaserWriter 8
nergens op uw
systeem
voorkomt,
installeer dan de
HP-printersoft-
ware opnieuw
of bel de
HP-Klanten-
service.

NEE

background image

128

Hoofdstuk 4: Problemen oplossen

DU

2

Wordt de taak afgedrukt zoals verwacht?

JA

Raadpleeg voor

andere

problemen

de

inhoudsopgave,

de index, de

afdruksoftware-

Help of

pagina 120.

De afdruktaak

is niet naar de

gewenste printer

gestuurd.

De afdruktaak

heeft onjuiste

lettertypen.

De computer

kan niet

gebruikt worden
terwijl de printer

bezig is met

afdrukken.

Een andere printer met dezelfde
of een soortgelijke naam kan de
afdruktaak hebben ontvangen.
Controleer of de printernaam
overeenkomt met de naam die in
de Kiezer gekozen is (pagina 129)

.

Als u een .EPS-bestand afdrukt,
probeer dan vóór het afdrukken
de lettertypen in de printer te
downloaden die in het .EPS-bestand
zitten. Gebruik het HP LaserJet
Hulpprogramma (pagina 28).

Als het document niet kan worden
afgedrukt met New York, Geneva of
Monaco lettertypen, ga dan naar het
dialoogvenster Pagina-instelling en
selecteer Opties om de vervangende
lettertypen te uit te schakelen.

Zet in de Kiezer
de optie Afdr. op
achtergrond aan.
Statusberichten
worden naar de
Afdrukmonitor
geleid, zodat de
computer door
kan gaan met
werken terwijl de
printer aan het
afdrukken is.

NEE

background image

DU

Hoofdstuk 4: Problemen oplossen

129

Een andere PPD selecteren

1

Open de Kiezer van het Apple-menu.

2

Klik op het LaserWriter 8-symbool.

3

Als u een netwerk gebruikt met meerdere zones, selecteer
dan de zone in het AppleTalk-Zones kader waar de printer
gelocaliseerd is.

4

Klik op de naam van de printer die u wilt gebruiken in het
Selecteer een PostScript-printer kader. (Dubbelklikken leidt
onmiddellijk tot de volgende stappen.)

5

Klik op Setup... (Als u de setup voor de eerste keer uitvoert,
kan deze knop Aanmaken heten in plaats van Setup.)

6

Klik op Selecteer PPD....

7

Zoek de gewenste PPD in de lijst en klik op Selecteer. Als de
gewenste PPD niet op de lijst staat, kies dan één van de
volgende opties:

Selecteer een PPD voor een printer met soortgelijke functies.

Selecteer een PPD uit een andere map.

Selecteer de algemene PPD door te klikken op Gebruik
algemeen
. De algemene PPD stelt u in staat af te drukken,
maar beperkt uw toegang tot printerfuncties.

8

Klik in het Setup kader op Selecteer en klik dan op OK om
terug te gaan naar de Kiezer.

Let op

Als u handmatig een PPD selecteert, is het mogelijk dat er geen
symbool verschijnt naast de gekozen printer in het Selecteer een
PostScript printer
kader. Klik in de Kiezer op Setup, klik op Printer
Info
en klik dan op Update Info om het symbool weer te geven.

9

Sluit de Kiezer.

Hernoemen van de printer

Als u de naam van een printer gaat veranderen, moet u dat doen
voordat u de printer in de Kiezer selecteert. Als u de printer
hernoemt na de selectie in de Kiezer dan moet u teruggaan naar
de Kiezer en deze opnieuw selecteren.

Gebruik de Stel printernaam in functie in het HP LaserJet-
hulpprogramma
om de printer te hernoemen.

background image

130

Hoofdstuk 4: Problemen oplossen

DU