HP LaserJet 4050 Printer series - Communiceren met een optionele HPJetDirect-prints

background image

Communiceren met een optionele
HP JetDirect-printserver

Als de printer is uitgerust met de als optie verkrijgbare
HP JetDirect-printserver en u krijgt via het netwerk geen contact
met de printer, ga dan na of de printserver wel goed werkt.
Controleer de configuratiepagina van HP JetDirect. (Op pagina 137
leest u hoe u een configuratiepagina afdrukt.) Als de
configuratiepagina niet het bericht ‘I/O-KAART GEREED’ bevat,
raadpleeg dan het hoofdstuk over het oplossen van problemen in
de

HP JetDirect-printserver Software-installatiehandleiding.