HP LaserJet 4050 Printer series - Foutmeldingen van de Mopy-schijf

background image

Foutmeldingen van de Mopy-schijf

De volgende tabel is een lijst van de schijffoutnummers die u kunt
tegenkomen op de Collator- of Taakopslag-schijffoutpagina die bij
voorkomende fouten wordt afgedrukt. U kunt de schijf beheren met
het hulpprogramma HP Bronnenbeheer (zie pagina 25).

Foutmeldingen van de Mopy-schijf

Fout-
nummer

Omschrijving

Oplossing

1

Schijfvolume niet aanwezig –
is mogelijk niet geïnitialiseerd.

• Harde schijf: initialiseer de harde schijf. Als

het probleem zich blijft voordoen, moet de
harde schijf worden vervangen.

• RAM-schijf: zet de printer uit en dan weer

aan.

3

Een bestand of directory
waarom werd gevraagd, is
niet gevonden.

• Gegevens zijn mogelijk beschadigd;

verwijder de taak waarbij deze fout optrad.

5

Ongeldig aantal bytes in een
lees-/schrijfverzoek.

• Gegevens zijn mogelijk beschadigd;

verwijder de taak waarbij deze fout optrad.

6

Poging om een bestand of
directory te maken dat reeds
bestaat.

• De gebruiker heeft een gebruikersnaam

naar de schijf gestuurd die gelijk is aan een
reeds bestaande directory. Wijzig de
gebruikersnaam in het stuurprogramma en
verstuur de taak opnieuw.

15

Schijf defect

• Harde schijf: initialiseer de harde schijf .Als

het probleem zich blijft voordoen, moet de
harde schijf worden vervangen.

16

Geen volumelabel

• Harde schijf: initialiseer de harde schijf. Als

het probleem zich blijft voordoen, moet de
harde schijf worden vervangen.

23

Foutieve zoekopdracht – de
resulterende offset zou
negatief zijn.

• Gegevens zijn mogelijk beschadigd;

verwijder de taak waarbij deze fout optrad.

24

Onverwachte interne fout

• Gegevens zijn mogelijk beschadigd;

verwijder de taak waarbij deze fout optrad.

• Probleem met schijfmedium – initialiseer de

harde schijf of start opnieuw op om de
RAM-schijf opnieuw te initialiseren.

• Als een harde schijf dit probleem blijft

vertonen, moet de schijf worden vervangen.

background image

DU

Hoofdstuk 4: Problemen oplossen

117

55

Defect bestandssysteem

• Gegevens zijn mogelijk beschadigd;

verwijder de taak waarbij deze fout optrad.

• Probleem met schijfmedium – initialiseer

de harde schijf of start opnieuw op om de
RAM-schijf opnieuw te initialiseren.

• Als een harde schijf dit probleem blijft

vertonen, moet de schijf worden vervangen.

56

Hardwaredefect

• Vervang de harde schijf.

59

Het maximumaantal
directory’s is bereikt

Voor het aantal directory’s dat op een schijf
kan worden geplaatst, geldt een maximum.
Opgeslagen taken worden bewaard in
directory’s die voor elke gebruiker worden
gemaakt. Los dit probleem als volgt op:

• Wis alle taken die voor een gebruiker

zijn opgeslagen. De firmware verwijdert
automatisch directory’s voor gebruikers
die geen opgeslagen taken hebben.

• Wis andere directory’s op de schijf.

70

Schijffout

• Neem contact op met uw HP-dealer of

ondersteuningsdienst.

Foutmeldingen van de Mopy-schijf (vervolg)

Fout-
nummer

Omschrijving

Oplossing

background image

118

Hoofdstuk 4: Problemen oplossen

DU