HP LaserJet 4050 Printer series - Problemen met de HPFast InfraRed Receiver oplosse

background image

Problemen met de HP Fast InfraRed
Receiver oplossen

Problemen met de HP Fast InfraRed Receiver oplossen

Probleem

Verklaring

Het statuslampje van
de FIR-poort gaat niet
aan.

Zorg dat de printer in de modus

KLAAR

staat en ga na of de

FIR-poort van waaraf u afdrukt IRDA-compatibel is en zich binnen
het aangegeven werkbereik bevindt (zie de Gebruikershandleiding
voor de HP Fast InfraRed Receiver).

Controleer of de HP Fast InfraRed Receiver goed op de printer is
aangesloten.

Druk de configuratiepagina van de printer af (zie pagina 137). Kijk
of u onder de kop Geïnstalleerde personality’s en opties ‘FIR POD
(IRDA Compatibel)’ kunt vinden.

Er komt geen
verbinding tot stand of
het verzenden duurt
abnormaal lang.

Gebruik een apparaat dat IRDA-compatibel is; kijk of u een
IRDA-symbool op het apparaat kunt vinden of zoek in de
gebruikershandleiding bij uw computer naar de IRDA-specificaties.

Ga na of er in uw besturingssysteem een FIR-stuurprogramma
is geïnstalleerd en of uw toepassing gebruik maakt van een
stuurprogramma voor de HP LaserJet 4050, 4050 N, 4050 T,
4050 TN of een daarmee compatibele stuurprogramma. (Houd er
ook rekening mee dat het afdrukken van een ingewikkelde pagina
langer duurt.)

Zorg dat de HP Fast InfraRed Receiver zich binnen het in de
gebruikershandleiding aanbevolen werkbereik van de FIR-zender
bevindt en dat de verbinding niet door een of ander voorwerp
(een hand, vel papier, boek, of zelfs een directe lichtbron) wordt
onderbroken.

Zorg dat de beide IR-poorten goed schoon zijn (d.w.z., vrij van stof
of vettige aanslag).

Fel licht (van de zon, een gloeilamp, een fluorescerende lichtbron,
of licht van een infrarood-afstandsbediening voor TV of
videorecorder) dat op de IR-poort valt, kan de verbinding storen.
Zorg dat er geen fel licht direct op de IR-poort kan vallen.

Stel de draagbare computer dichter bij de FIR-poort van de
printer op.

De printer drukt slechts
een deel van een
pagina of document af.

De verbinding is tijdens het verzenden van gegevens naar de printer
verbroken. Als u de draagbare computer tijdens de transmissie
verplaatst, is het mogelijk dat de verbinding wordt verbroken.
Apparatuur die aan de IRDA-normen voldoet, moet een tijdelijk
onderbroken verbinding kunnen herstellen. U hebt tot 40 seconden
de tijd om de verbinding te hervatten (afhankelijk van het draagbare
apparaat dat u gebruikt).

background image

DU

Hoofdstuk 4: Problemen oplossen

133

Het versturen van de
afdruktaak is goed
gegaan, maar toch
drukt de printer niets af.

Als de verbinding is verbroken voordat de volledige afdruktaak naar
de printer is gezonden (het afdrukken is dan nog niet begonnen),
zal de printer waarschijnlijk niets afdrukken. Druk op de toets

[Taak annuleren]

om het geheugen van de printer te wissen. Plaats

vervolgens het draagbare apparaat binnen het werkbereik van de
IR-ontvanger binnen het werkbereik van de FIR-ontvanger (zie de
Gebruikershandleiding voor de HP Fast InfraRed Receiver) en druk
de taak opnieuw af.

Het statuslampje op de
IR-poort dooft tijdens
het verzenden.

Waarschijnlijk is de verbinding verbroken. Druk op de toets

[Taak annuleren]

om het geheugen van de printer te wissen.

Plaats vervolgens het draagbare apparaat binnen het in de
gebruikershandleiding voor de HP Fast InfraRed Receiver
aanbevolen werkbereik van de IR-ontvanger en druk de taak
opnieuw af.

Een afdruktaak wordt
niet afgedrukt.

Controleer de configuratie op het tabblad PostScript van Windows:
zorg dat Protocol is ingesteld op AppleTalk, en dat Binaire gegevens
niet is geselecteerd.

Problemen met de HP Fast InfraRed Receiver oplossen (vervolg)

Probleem

Verklaring

background image

134

Hoofdstuk 4: Problemen oplossen

DU