HP LaserJet 4050 Printer series - Problemen met PS oplossen

background image

Problemen met PS oplossen

Problemen met PS oplossen

Probleem

Verklaring

In plaats van uw
PS-afdruktaak wordt
een tekstlijst van
PS-opdrachten
afgedrukt.

De instelling

PERSONALITY=AUTO

op het bedieningspaneel is

mogelijk misleid door een afwijkende PS-code. Controleer of de
instelling voor

PERSONALITY

is ingesteld op

PS

of

PCL

. Als de

instelling

PCL

is, zet deze dan op

PERSONALITY=AUTO

. Is de

instelling

AUTO

, kies dan alleen voor deze afdruktaak

PS

. Kies

na het afdrukken van de taak weer

AUTO

als instelling.

De afdruktaak wordt
afgedrukt in Courier
(het standaard-
lettertype van de
printer) in plaats van het
door u gevraagde
lettertype.

Het gevraagde lettertype is niet in de printer beschikbaar of niet
op de schijf aanwezig. Download het lettertype met een daartoe
geschikt download-programma.

Lettertypen die in het geheugen worden gedownload, gaan verloren
wanneer de printer wordt uitgezet. Dit gebeurt ook als bronnen niet
worden opgeslagen en voor het afdrukken van een PCL-taak van
personality wordt gewisseld. Voor lettertypen op de schijf hebben
PCL-taken of het uitzetten van de printer geen gevolgen.

Druk een pagina met PS-lettertypen af om te kijken of het lettertype
wel beschikbaar is. Ontbreekt er een lettertype, dan is dit misschien
met een softwareprogramma gewist, is de schijf opnieuw
geïnitialiseerd of is de schijf niet goed geïnstalleerd. Druk een
configuratiepagina af om te controleren of de schijf goed is
geïnstalleerd en werkt.

Druk een Schijfdirectory af om te zien welke lettertypen er op de
schijf aanwezig zijn.

Er wordt een pagina
met afgesneden
marges afgedrukt.

Als de marges van de pagina worden afgesneden, kunt u de pagina
het best afdrukken met een resolutie van 300 dpi of meer geheugen
installeren. Een andere mogelijkheid is Opslaan van bron en
I/O-buffering uit te schakelen.

Er wordt een pagina
niet afgedrukt.

Gebruik de instelling

PS-FOUTEN AFDRUKKEN=AAN

en stuur de

afdruktaak vervolgens opnieuw naar de printer om een pagina met
PS-fouten af te drukken. Als u de fout hierin niet vindt, schakel dan
Opslaan van bron en I/O-buffering uit of installeer meer geheugen.
(Zie pagina 139 voor meer informatie over het afdrukken met PS.)

Er wordt een pagina
met PS-fouten
afgedrukt.

Kijk of de afdruktaak wel een PS-taak is.

Misschien verwacht de software dat u een configuratie- of
PS-headerbestand naar de printer stuurt. Ga dit na.

Controleer in de printerinstellingen van uw toepassing of u wel de
juiste printer hebt geselecteerd.

Controleer of alle kabelaansluitingen goed vast zitten.

Maak de grafische opmaak van de pagina minder ingewikkeld.

Schakel Opslaan van bron in om meer geheugen vrij te maken.

background image

132

Hoofdstuk 4: Problemen oplossen

DU