HP LaserJet 4050 Printer series - Verhelpen van storingen in de optioneel verkrijgba

background image

Verhelpen van storingen in de optioneel
verkrijgbare duplexeenheid

1 Open de achterklep van de

duplexeenheid.

2 Trek eventueel aanwezig papier

voorzichtig uit de duplexeenheid.

3 Open en sluit de bovenklep om het

bericht Papierstoring te verwijderen.

4 Als het Papierstoringsbericht blijft

verschijnen, verwijder dan de
duplexeenheid door deze iets op te
tillen en uit de printer te trekken.

5 Verwijder aan de achterkant van de

printer eventueel papier uit lade 2
(het is mogelijk dat u daarvoor
binnenin de printer moet reiken).

Vervolg op de volgende pagina.

background image

DU

Hoofdstuk 4: Problemen oplossen

101

6 Trek eventueel aanwezig papier

voorzichtig uit de duplexeenheid.

7 Draai de duplexeenheid om en

verwijder eventueel papier.

8 Plaats de duplexeenheid in de

printer.

9 Open en sluit de bovenklep om het

bericht Papierstoring te verwijderen.

Als een Papierstoringsbericht blijft
verschijnen, zit er nog papier vast in de
printer. Zoek op een andere plaats naar
vastgelopen papier (pagina 90).

background image

102

Hoofdstuk 4: Problemen oplossen

DU