HP LaserJet 4050 Printer series - Service tijdens en na de garantieperiode

background image

Service tijdens en na de garantieperiode

Als de printerapparatuur tijdens de garantieperiode defect
raakt, dient u contact op te nemen met een officiële HP-dealer
of ondersteuningsdienst. Zie hiervoor het gedeelte
HP Klantenservice en -ondersteuning aan het begin van deze
gebruikershandleiding.

Als de printerapparatuur na de garantieperiode defect raakt, en
u een HP-onderhoudscontract of HP-ondersteuningspakket
hebt, dient u een verzoek om service in te dienen zoals in het
contract is gespecificeerd.

Indien u geen HP-onderhoudscontract of HP-ondersteunings-
pakket hebt, dient u contact op te nemen met een officiële
HP-dealer of ondersteuningsdienst. (Zie hiervoor het gedeelte
HP Klantenservice en -ondersteuning aan het begin van deze
gebruikershandleiding.)

Als u materiaal verzendt om het te laten repareren, dient u de
richtlijnen voor het opnieuw inpakken op de volgende pagina te
volgen.

Let op

Zie de pagina’s voor in deze gebruikershandleiding voor
beschikbare diensten van HP Klantenservice en -ondersteuning.

background image

142

Hoofdstuk 5: Service en ondersteuning

DU