HP LaserJet 4050 Printer series - Richtlijnen voor het opnieuw inpakken van de print

background image

Richtlijnen voor het opnieuw inpakken
van de printer

Verwijder en bewaar eventueel in de printer geïnstalleerde
DIMM’s (dual in-line geheugenmodules) (pagina C-3).

Verwijder en bewaar eventueel in de printer geïnstalleerde
optionele accessoires (zoals de duplexer of de harde schijf).

Verwijder en bewaar de tonercassette.

Voorzichtig

Om beschadiging van de tonercassette te voorkomen, dient u deze
in de originele verpakking te bewaren, of te vermijden dat de
cassette aan licht wordt blootgesteld.

Gebruik zo mogelijk het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal.
(Schade tijdens het vervoer als gevolg van onjuiste verpakking
komt voor verantwoording van de klant.) Als u het verpakkings-
materiaal van de printer al hebt weggegooid, kunt u contact
opnemen met een plaatselijke verzenddienst voor informatie
over het opnieuw inpakken van de printer.

Sluit indien mogelijk afdrukvoorbeelden bij, en 50-100 vel
papier of ander afdrukmateriaal waarop niet goed wordt
afgedrukt.

Sluit het ingevulde Service-informatieformulier (pagina 146) bij.

HP acht het raadzaam de apparatuur tijdens de verzending te
laten verzekeren.

background image

DU

Hoofdstuk 5: Service en ondersteuning

143