HP LaserJet 4050 Printer series - Etiketten

background image

Etiketten

Voorzichtig

Om beschadiging van de printer te voorkomen, dient u alleen
etiketten te gebruiken die zijn goedgekeurd voor gebruik in
laserprinters.

Als u problemen hebt met het afdrukken van etiketten, moet u
lade 1 gebruiken en de achter recto-uitvoerbak openen.

Druk nooit meer dan eenmaal af op hetzelfde vel etiketten.

Afwerking van de etiketten

Let bij het kiezen van etiketten op de kwaliteit van de diverse
bestanddelen:

Kleefmiddel: Het kleefmiddel moet stabiel zijn bij een
temperatuur van 205° C, de maximumtemperatuur van de
printer.

Schikking: Gebruik geen etiketten die met tussenruimten op
het grondpapier zijn aangebracht. Etiketten kunnen van het
grondpapier loslaten als er tussenruimte tussen de etiketten
bestaat, wat ernstige papierstoringen veroorzaakt.

Krullen:

Voordat ze worden afgedrukt, moeten de etiketten vlak

liggen met niet meer dan 13 mm krulling in één richting.

Conditie:

Gebruik geen etiketten met kreukels, blaasjes of

andere verschijnselen waaruit blijkt dat het etiket van het
grondpapier heeft losgelaten of los kan raken.

Zie pagina 53 voor het afdrukken van bladen met etiketten.