HP LaserJet 4050 Printer series - Specificaties voor seriële kabel

background image

Specificaties voor seriële kabel

Seriële communicatie is de transmissie van gegevens met één bit
tegelijk. Daar er slechts één bit tegelijk wordt overgezonden,
kunnen gegevens worden overgebracht met een eenvoudig
elektrisch circuit dat bestaat uit slechts twee draden. Op deze
manier wordt een byte van acht bits met één bit tegelijk
overgezonden; de afzonderlijke bits worden door de ontvanger weer
verzameld tot de oorspronkelijke byte. Bit-transmissie vindt plaats
van de minst significante bit tot de meest significante bit.

Specificaties voor seriële kabel

Specificatie

Omschrijving

Data Terminal
Equipment (DTE)

Zenden op pin 2 en ontvangen op pin 3. Een printer is typisch een
DTE-apparaat.

Datacommuni-
catie-apparatuur
(Data
Communications
Equipment, DCE)

Zenden op pin 3 en ontvangen op pin 2. Een modem is typisch een
DCE-apparaat.

Asynchrone
communicatie

Asynchrone communicatie of start/stop transmissie is een
transmissiewijze waarbij om elk teken een start- en een stopbit staan.
De RS-232 specificatie definieert de normen voor asynchrone seriële
communicatie.

Pariteit

Pariteit is een manier van foutcontrole op het bitniveau.

Seriële
gegevensvorm van
de HP LaserJet

De transmissie is asynchroon, met één startbit, acht databits en één
stopbit. Pariteit wordt niet gebruikt. HP LaserJet printers zijn
DTE-apparaten.

Protocol van de
seriële interface
(handshaking)

Handshaking (aansluitingsbevestiging) is de manier waarop de
gegevensstroom tussen twee apparaten wordt bestuurd. De twee
methoden van doorstroombesturing die door HP LaserJet printers
worden gebruikt zijn softwaredoorstroombesturing, waarbij het ene
apparaat het andere bestuurt door de inhoud van de gegevens, en
hardwaredoorstroombesturing, waarbij het ene apparaat het andere
kan besturen door de spanning op een draad te wijzigen.

Softwaredoor-
stroombesturing
(software-
handshaking)

Xon/Xoff is een gegevensstroom-handshakeprotocol waarbij Xon
(DC1; 11 Hex) vanuit de transmissiegegevens-pin van de printer naar
de computer wordt gezonden wanneer de printer in staat is gegevens
te ontvangen en Xoff (DC3; 13 Hex) wanneer de printer niet klaar is
om gegevens te ontvangen.

background image

DU

Specificaties

A-19

Hewlett-Packard biedt de volgende seriële kabels en adapter voor
gebruik met de printer:

Wanneer de C2809A seriële kabeladapter op de printer
geïnstalleerd is, kunt u een 25-pin kabelconnector op de printer
aansluiten. De pinverbindingen van de adapter worden hieronder
aangegeven.

25 naar 9-pin adapter (C2809A)

Hardwaredoor-
stroombesturing
(hardware-
handshaking)

Per definitie wordt hardware-handshaking uitgevoerd wanneer twee
programma’s RS-232 besturingspinnen DTR, DSR, RTS, en CTS
manipuleren om een op hardware gebaseerde vorm van
doorstroombesturing te verkrijgen. Bij DTR/DSR handshaking geeft de
zender DTR (Data Terminal Ready, terminal klaar) aan voordat het
eerste teken in een gegevensstroom wordt verzonden en wacht tot
DSR (Data Set Ready, modem klaar) als antwoord wordt gegeven.
RTS/CTS handshaking is soortgelijk, maar hierbij worden de pinnen
‘Request To Send’ (verzoek tot zenden) en ‘Clear To Send’ (vrij tot
zenden) gebruikt in plaats van ‘Data Terminal Ready’. In beide gevallen
wacht de zender met de datatransmissie tot de ontvanger klaar is.

HP onderdeelnummer

Beschrijving

C2932A

9 naar 9-pin M/F RS-232 Seriële kabel, 3m

C2933A

9 naar 25-pin M/F RS-232 Seriële kabel, 3m

C2809A

9 naar 25-pin M/F Seriële kabeladapter

Standaard DB-25
(vrouwtjesuiteinde van adapter)

Printer DB-9
(mannetjesuiteinde van adapter)

2- Gegevens zenden

2- Gegevens zenden

3- Gegevens ontvangen

3- Gegevens ontvangen

6- Modem klaar

4- Modem klaar

7- Signaalaarde

5- Signaalaarde

20- Terminal klaar

6- Terminal klaar

Specificaties voor seriële kabel (vervolg)

Specificatie

Omschrijving

background image

A-20

Specificaties

DU

Pinfuncties van DB-9 seriële kabel (C2932A)

Pinfuncties van DB-25 seriële kabel (C2933A)

Let op

De pinfuncties aan de kant van de computer zijn typische
pinnummers. De werkelijke pinnummers voor uw computer kunnen
anders zijn. Zie de documentatie voor uw computer om de
werkelijke pinfuncties te controleren.

Niet aangegeven pinnen worden niet door de printer gebruikt.

Computer DB-9

Printer DB-9
(mannetjesuiteinde van kabel)

2- Gegevens ontvangen

2- Gegevens zenden

3- Gegevens zenden

3- Gegevens ontvangen

4- Terminal klaar

4- Modem klaar

5- Aarde

5- Aarde

6- Modem klaar

6- Terminal klaar

8- Vrij tot zenden

8- Terminal klaar

Computer DB-25

Printer DB-9
(mannetjesuiteinde van kabel)

3- Gegevens ontvangen

2- Gegevens zenden

2- Gegevens zenden

3- Gegevens ontvangen

20- Terminal klaar

4- Modem klaar

7- Aarde

5- Aarde

6- Modem klaar

6- Terminal klaar

5- Vrij tot zenden

8- Terminal klaar

background image

DU

Bedieningspaneelmenu’s

B-1

B