HP LaserJet 4050 Printer series - Afdrukmenu

background image

Afdrukmenu

Tot sommige opties van dit menu kunt u toegang krijgen via een
toepassingsprogramma of via het printerstuurprogramma (als
het juiste stuurprogramma geïnstalleerd is). De instellingen van
het printerstuurprogramma en het toepassingsprogramma
onderdrukken de instellingen van het bedieningspaneel. Zie
pagina 59 voor meer informatie.

Afdrukmenu

Optie

Waarden Verklaring

AANTAL=1

1

tot

999

Stel het standaard aantal exemplaren in
door een getal tussen 1 en 999 te kiezen.
Druk eenmaal op

[-Waarde+]

om de

instelling te veranderen met stappen van 1,
of houd

[-Waarde+]

ingedrukt om de

waarden met stappen van 10 te doorlopen.

Let op

Het is beter om het aantal exemplaren
vanuit het printerstuurprogramma of het
toepassingsprogramma in te stellen. (De
instellingen van het stuurprogramma en het
toepassingsprogramma onderdrukken de
instellingen van het bedieningspaneel.)

PAPIER=

LETTER

(110 V printers)

of

PAPIER=

A4

(220 V printers)

en

ENVELOP=

COM10

(110 V printers)

of

ENVELOP=

DL

(220 V printers)

Zie pagina A-3 voor
ondersteunde
papierformaten.

Stel het standaard afdrukformaat voor
papier en enveloppen in. (De naam van de
optie verandert van papier in envelop terwijl
u de beschikbare afmetingen doorloopt.)

SPECIAAL PAPIER

CONF.=NEE

NEE

JA

NEE

: De menu-opties voor speciaal papier

zijn niet toegankelijk.

JA

: De menu-opties voor speciaal papier

worden weergegeven (zie hieronder).

background image

DU

Bedieningspaneelmenu’s

B-13

MAATEENHEID=

INCHES

(110V printers)

of

MILLIMETER

(220V printers)

INCHES

MILLIMETER

Deze optie verschijnt alleen wanneer

SPECIAAL PAPIER CONF.=JA

is

ingesteld. Selecteer de maateenheid voor
het speciale papierformaat.

X-AFMETING=

8,50 INCHES

(110V printers)

of

216 MILLIMETER

(220V printers)

Zie pagina A-3 voor
ondersteunde
papierformaten.

Deze optie verschijnt alleen wanneer

SPECIAAL PAPIER CONF.=JA

is

ingesteld. Selecteer de afmeting die in de
printer wordt gevoerd (korte kant).

Y-AFMETING=

14,00 INCHES

(110V printers)

of

356 MILLIMETER

(220V printers)

Zie pagina A-3 voor
ondersteunde
papierformaten.

Deze optie verschijnt alleen wanneer

SPECIAAL PAPIER CONF.=JA

is

ingesteld. Selecteer de andere afmeting
(lange kant).

FORM=60 REGELS

(110V printers)

of

64 REGELS

(220V printers)

5

tot

128

Stelt de verticale regelafstand in op 5 tot
128 regels voor standaard papierformaat.
Druk eenmaal op

[- Waarde +]

om de

instelling met stappen van 1 te wijzigen, of
houd

[- Waarde +]

ingedrukt om de

waarden met stappen van 10 te doorlopen.

ORIENTATIE=STAAND STAAND

LIGGEND

Bepaal de standaardoriëntatie op de
pagina.

Let op

Het is beter om de oriëntatie vanuit het
printerstuurprogramma of het toepassings-
programma in te stellen. (De instellingen
van het stuurprogramma en het
toepassingsprogramma onderdrukken de
instellingen van het bedieningspaneel.)

Afdrukmenu (vervolg)

Optie

Waarden Verklaring

background image

B-14

Bedieningspaneelmenu’s

DU

BRON

PCL-LETTERT.=

INTERN

INTERN

SOFT

SLEUF 1, 2

of

3

INTERN

: Interne lettertypen.

SOFT

: Permanente softfonts.

SLEUF 1, 2

, of

3

: Lettertypen die in één

van de drie DIMM-sleuven zijn opgeslagen.

Let op

Het is beter om de lettertypebron vanuit het
printerstuurprogramma of het toepassings-
programma in te stellen. (De instellingen
van het stuurprogramma en het
toepassingsprogramma onderdrukken de
instellingen van het bedieningspaneel.)

PCL-LETTERT.

NR.=0

0

tot

999

De printer wijst aan elk lettertype
één nummer toe en zet ze op de
PCL-lettertypenlijst (pagina 139). Het
nummer van het lettertype verschijnt in de
kolom Lettertypenummer van het overzicht.

Let op

Het is beter om het lettertypenummer
vanuit het printerstuurprogramma of het
toepassingsprogramma in te stellen.
(De instellingen van het stuurprogramma
en het toepassingsprogramma
onderdrukken de instellingen van het
bedieningspaneel.)

TEK/INCH

PCL-LETTERT.=

10,00

0,44

tot

99,99

Het is mogelijk dat deze optie niet
verschijnt, afhankelijk van het
geselecteerde lettertype. Druk eenmaal op

[- Waarde +]

om deze instelling in stappen

van 0,01 tekens per inch te veranderen, of
houd

[- Waarde +]

ingedrukt om de

waarden in stappen van 1 te doorlopen.

Let op

Het is beter om beter om het aantal tekens
per inch vanuit het printerstuurprogramma
of het toepassingsprogramma in te stellen.
(De instellingen van het stuurprogramma
en het toepassingsprogramma
onderdrukken de instellingen van het
bedieningspaneel.)

Afdrukmenu (vervolg)

Optie

Waarden Verklaring

background image

DU

Bedieningspaneelmenu’s

B-15

PUNTGROOTTE PCL-

LETTERT.=12,00

4,00

to

999,75

Het is mogelijk dat deze optie niet verschijnt,
afhankelijk van het geselecteerde
lettertype. Druk eenmaal op

[-Waarde+]

om deze instelling voor de lettergrootte in
stappen van 0,25 te veranderen, of houd

[-Waarde+]

ingedrukt om de waarden in

stappen van 1 te doorlopen.

Let op

Het is beter om de lettergrootte vanuit het
printerstuurprogramma of het toepassings-
programma in te stellen. (De instellingen
van het stuurprogramma en het
toepassingsprogramma onderdrukken de
instellingen van het bedieningspaneel.)

PCL-SYMBOLENSET=

PC-8

PC-8

vele mogelijkheden

Selecteer één van de vele verschillende
beschikbare symbolensets op het
bedieningspaneel van de printer. Een
symbolenset is een unieke groep van alle
symbolen in een lettertype. PC-8 of PC-850
wordt aanbevolen voor lijntekenen.

Let op

Het is beter om de symbolenset vanuit het
printerstuurprogramma of het toepassings-
programma in te stellen. (De instellingen
van het stuurprogramma en het
toepassingsprogramma onderdrukken de
instellingen van het bedieningspaneel.)

COURIER=NORMAAL

NORMAAL

VET

Selecteer de versie van het
Courier-lettertype die u wilt gebruiken:

NORMAAL

: Het interne Courier-lettertype

dat beschikbaar is op de HP LaserJet 4
serie printers.

VET

: Het interne Courier-lettertype dat

beschikbaar is op de HP LaserJet III serie
printers.

Beide lettertypen zijn niet tegelijk
beschikbaar.

A4 BREED=NEE

NEE

JA

De instelling A4 Breed verandert het aantal
tekens dat op één regel A4-papier
afgedrukt kan worden.

NEE

: Hoogstens 78 10-pitch tekens kunnen

op één regel worden afgedrukt.

JA

: Hoogstens 80 10-pitch tekens kunnen

op één regel worden afgedrukt.

Afdrukmenu (vervolg)

Optie

Waarden Verklaring

background image

B-16

Bedieningspaneelmenu’s

DU

CRG. RET. TOEVOER

NA LINEFEED=NEE

NEE

JA

Selecteer

JA

om een return aan elke

zachte return toe te voegen in achterwaarts
compatibele PCL-taken (alleen tekst, geen
taakbesturing). In sommige omgevingen,
zoals UNIX, wordt een nieuwe regel alleen
aangegeven met de besturingscode voor
een zachte return. Met deze optie kan de
gebruiker de vereiste harde return aan elke
zachte return toevoegen.

PS-FOUTEN

AFDRUKKEN=UIT

UIT

AAN

Selecteer

AAN

om de PS-foutpagina af te

drukken wanneer er PS-fouten optreden.

Afdrukmenu (vervolg)

Optie

Waarden Verklaring

background image

DU

Bedieningspaneelmenu’s

B-17