HP LaserJet 4050 Printer series - Informatiemenu

background image

Informatiemenu

Dit menu bevat informatiebladen over de printer die details over
de printer en zijn configuratie geven. Om een informatieblad af
te drukken, bladert u naar de gewenste pagina en drukt u op

[Selecteren]

.

Informatiemenu

Optie Verklaring

MENUSTRUCTUUR

AFDRUKKEN

De menustructuur geeft de indeling en de huidige instellingen van
de menu-opties van het bedieningspaneel. Zie pagina 136 voor
meer informatie.

CONFIGURATIE

AFDRUKKEN

De configuratiepagina geeft de huidige configuratie van de printer
weer. Als er een HP JetDirect afdrukserverkaart geïnstalleerd is
(HP LaserJet 4050 N/4050 TN printers), wordt ook een JetDirect
configuratiepagina afgedrukt. Zie pagina 137 voor meer informatie.

PCL-LETTERTYPEN-

LIJST AFDRUKKEN

De PCL-lettertypenlijst geeft alle PCL-lettertypen waartoe de
printer op dat moment toegang heeft. Zie pagina 139 voor meer
informatie.

PS-LETTERTYPEN-

LIJST AFDRUKKEN

De PS-lettertypenlijst geeft alle PS-lettertypen waartoe de printer
op dat moment toegang heeft. Zie pagina 139 voor meer informatie.

BESTANDENLIJST

AFDRUKKEN

Deze optie verschijnt alleen wanneer een massageheugen (zoals
een optionele flash-DIMM of harde schijf) die een herkend
bestandensysteem bevat, in de printer geïnstalleerd is. De
bestandenlijst geeft informatie weer voor alle geïnstalleerde
massageheugens. Zie pagina C-1 voor meer informatie.

LOGBESTAND

AFDRUKKEN

Het logbestand geeft printergebeurtenissen of fouten weer.

LOGBESTAND

WEERGEVEN

Met deze optie kunt u de meest recente printergebeurtenissen op
het venster van het bedieningspaneel zien. Druk op

[-Waarde+]

om

de ingangen van het logbestand te doorlopen.

PAPIERBAANTEST

AFDRUKKEN

De papierbaantest kan worden gebruikt om te controleren of de
papierbaan goed werkt, of om problemen met een bepaalde soort
papier op te lossen.

Kies de invoerlade, uitvoerbak, duplexeenheid (indien beschikbaar)
en het aantal exemplaren.

background image

DU

Bedieningspaneelmenu’s

B-5

GEBRUIKSPAGINA

AFDRUKKEN

De gebruikspagina geeft een overzicht van het aantal afgedrukte
pagina’s met de gebruikte papierbron, alsmede de aantallen
eenzijdig en dubbelzijdig afgedrukte pagina’s.

Let op

Deze optie komt alleen in het informatiemenu voor als de harde
schijf in de printer is geïnstalleerd. Deze optie genereert een pagina
met informatie die voor administratieve doeleinden gebruikt kan
worden.

Informatiemenu

(vervolg)

Optie Verklaring

background image

B-6

Bedieningspaneelmenu’s

DU