HP LaserJet 4050 Printer series - Papierverwerkingsmenu

background image

Papierverwerkingsmenu

Wanneer de papierverwerkingsinstellingen goed via het
bedieningspaneel geconfigureerd zijn, kunt u ze afdrukken door
de papiersoort en het papierformaat via het printerstuurprogramma
of het toepassingsprogramma te selecteren. Zie pagina 65 voor
meer informatie.

Tot sommige opties van dit menu (zoals duplex en handinvoer)
kunt u toegang krijgen via een toepassingsprogramma of via
het printerstuurprogramma (als het juiste stuurprogramma
geïnstalleerd is). De instellingen van het printerstuurprogramma en
het toepassingsprogramma onderdrukken de instellingen van het
bedieningspaneel. Zie pagina 59 voor meer informatie.

Papierverwerkingsmenu

Optie Waarden

Verklaring

ENVELOPINVOER-

FORMAAT=COM10

Zie pagina A-3
voor
ondersteunde
papierformaten.

Deze optie verschijnt alleen wanneer de
optionele envelopinvoer geïnstalleerd is. Stel
de waarde in aan de hand van het formaat
van de enveloppen die op dit moment in de
envelopinvoer geladen zijn.

ENVELOPINVOER-

TYPE=NORMAAL

Zie pagina 66
voor
ondersteunde
papiersoorten.

Stel de waarde in aan de hand van het formaat
van de enveloppen die op dit moment in de
envelopinvoer geladen zijn.

LADE 1 MODUS=

EERSTE

EERSTE

PAPIERLADE

Bepaalt hoe de printer lade 1 gebruikt.

EERSTE

: Als er papier in lade 1 is geladen,

haalt de printer het papier eerst uit die lade.

PAPIERLADE

: Er moet een papierformaat aan

lade 1 zijn toegewezen met behulp van de
optie

LADE 1 GROOTTE

(de volgende optie

in dit menu wanneer

LADE 1 MODUS=

PAPIERLADE

). Zo kan lade 1 als een

gereserveerde lade worden gebruikt.

Zie pagina 63 voor meer informatie.

LADE 1 GROOTTE=

LETTER

Zie pagina A-3
voor
ondersteunde
papierformaten.

Deze optie verschijnt alleen wanneer

LADE 1

MODUS=

PAPIERLADE

. Stel de waarde in aan

de hand van het papierformaat dat op dit
moment in lade 1 geladen is.

LADE 1 TYPE=

NORMAAL

Zie pagina 66
voor
ondersteunde
papiersoorten.

Deze optie verschijnt alleen wanneer

LADE 1

MODUS=

PAPIERLADE

. Stel de waarde in aan

de hand van het papierformaat dat op dit
moment in lade 1 geladen is.

background image

DU

Bedieningspaneelmenu’s

B-7

LADE 2 TYPE=

NORMAAL

Zie pagina 66
voor
ondersteunde
papiersoorten.

Stel de waarde in aan de hand van het
papierformaat dat op dit moment in lade 2
geladen is.

LADE 3 TYPE=

NORMAAL

Zie pagina 66
voor
ondersteunde
papiersoorten.

Stel de waarde in aan de hand van het
papierformaat dat op dit moment in lade 3
geladen is.

LADE 4 TYPE=

NORMAAL

Zie pagina 66
voor
ondersteunde
papiersoorten.

Deze optie verschijnt alleen wanneer een
vierde papierlade is geïnstalleerd (alleen
beschikbaar op de HP LaserJet 4050 T/
4050 TN printers). Stel de waarde in aan de
hand van het papierformaat dat op dit moment
in lade 4 geladen is.

HANDINVOER=UIT

UIT

AAN

Voer het papier met de hand in vanuit lade 1,
in plaats van automatisch uit een lade.
Wanneer

HANDINVOER=AAN

en lade 1 leeg is,

gaat de printer offline wanneer hij een
afdruktaak ontvangt en geeft hij

HANDINVOER

[PAPIERFORMAAT]

weer.

Zie pagina 64 voor meer informatie.

DUPLEX=UIT

UIT

AAN

Deze optie verschijnt alleen wanneer een
optionele duplexeenheid geïnstalleerd is.
Zet de waarde op

AAN

om aan beide kanten

(duplex) of op

UIT

om aan één kant (simplex)

van een blad papier af te drukken.

Zie pagina 42 voor meer informatie.

BINDEN=

IN LENGTE

IN LENGTE

IN BREEDTE

Deze optie verschijnt alleen wanneer een
optionele duplexeenheid is geïnstalleerd en de
duplexoptie aan staat. Kies de bindzijde
wanneer u met de duplex-eenheid afdrukt (aan
beide kanten van het papier).

Zie pagina 42 voor meer informatie.

A4/LETTER

VERVANGEN=NEE

NEE

JA

Kies

JA

om op papier van Letterformaat af te

drukken wanneer een A4-taak wordt gestuurd,
maar er geen A4-papier in de printer is geladen
(of om op A4-papier af te drukken wanneer een
taak op Letterpapier wordt gestuurd, maar er
geen Letterpapier in de printer geladen is).

Papierverwerkingsmenu

(vervolg)

Optie

Waarden Verklaring

background image

B-8

Bedieningspaneelmenu’s

DU

FUSERMODUS-

CONF. MENU=NEE

NEE

JA

Configureer de fusermodus die bij iedere
soort papier hoort. (Dit is alleen nodig als
u problemen hebt met het afdrukken op
bepaalde soorten papier.)

NEE

: De menu-opties voor fusermodus zijn niet

toegankelijk.

JA

: Er verschijnen extra opties (zie hieronder).

Let op

Om de standaard fusermodus voor elke
papiersoort te zien, selecteert u

JA

waarna u

terugbladert naar het Informatiemenu en een
menustructuur afdrukt (pagina B-4).

[TYPE]=

NORMAAL

NORMAAL

LAAG

HOOG

Deze optie verschijnt alleen wanneer

FUSERMODUS-CONF. MENU=JA

. Als

standaardinstelling zijn de meeste
papiersoorten op

NORMAAL

ingesteld.

RUW=HOOG
TRANSPAR=LAAG

De instellingen

HOOG

en

LAAG

zijn alleen

beschikbaar bij de formaten A4, Letter en
Legal.

Zie pagina 66 voor ondersteunde papiersoorten.

Papierverwerkingsmenu

(vervolg)

Optie Waarden

Verklaring

background image

DU

Bedieningspaneelmenu’s

B-9