HP LaserJet 4050 Printer series - Geheugeninstellingen bijstellen

background image

Geheugeninstellingen bijstellen

Instellingen voor het opslaan van bronnen

Met de instellingen voor het opslaan van bronnen kan de printer
gedownloade bronnen (permanent gedownloade lettertypen,
macro’s of patronen) in het geheugen bewaren wanneer de
printertaal of resolutie wordt veranderd.

Als u geen optionele harde schijf of flash-DIMM hebt om
gedownloade bronnen in op te slaan, kunt u de hoeveelheid
geheugen die aan elke taal is toegewezen veranderen wanneer u
een buitengewoon groot aantal lettertypen downloadt, of als de
printer in een netwerkomgeving is.

De minimale hoeveelheid geheugen die aan het opslaan van
bronnen kan worden toegewezen is 400 KB elk voor PCL en PS.

Ga als volgt te werk om te bepalen hoeveel geheugen u aan
een taal toewijst:

1 Stel in het configuratiemenu

BRON OPSLAAN=AAN

in (pagina B-18).

Het is mogelijk dat u geheugen aan de printer moet toevoegen
om deze optie op het bedieningspaneel van de printer te laten
verschijnen.

2 Kies, ook in het configuratiemenu,

PCL-GEHEUGEN

of

PS-GEHEUGEN

en zet de instelling op de hoogste waarde die wordt weergegeven.
Deze hoeveelheid varieert afhankelijk van de hoeveelheid
geheugen die in de printer is geïnstalleerd.

3 Download met behulp van een toepassingsprogramma alle

lettertypen die u in de geselecteerde taal wilt gebruiken.

4 Druk een configuratiepagina af (pagina 137). De hoeveelheid

geheugen die door de lettertypen wordt gebruikt staat naast de
taal aangegeven. Rond dit getal naar boven af tot de volgende
100 KB. (Als er bijvoorbeeld 475 KB staat, moet er 500 KB
gereserveerd worden.)

5 Stel in het configuratiemenu

PCL-GEHEUGEN

of

PS-GEHEUGEN

in op

de in stap 4 bepaalde waarde.

6 Herhaal stap 3. (U moet alle lettertypen nogmaals downloaden.

Zie onderstaande opmerking.)

Let op

Wanneer u de instelling voor het bewaren van bronnen verandert,
moeten alle gedownloade bronnen (zoals lettertypen of macro’s)
nogmaals gedownload worden, tenzij ze op een optionele harde
schijf of flash-DIMM zijn opgeslagen.

background image

DU

Printergeheugen en uitbreiding

C-7

I/O-bufferinstellingen

Om de computer door te laten werken zonder te hoeven wachten
tot de afdruktaak beëindigd is, gebruikt de printer een gedeelte van
zijn geheugen (een I/O-buffer) om taken in uitvoering in te bewaren.
(Als de I/O-buffer uit staat, is er geen geheugen voor deze functie
gereserveerd.)

In de meeste gevallen is het beter om de printer automatisch
geheugen voor de I/O-buffer te laten reserveren. (Voor elke
megabyte geheugen die aan de printer wordt toegevoegd, worden
er 100 kilobytes gereserveerd.)

Om het afdrukken op een netwerk te versnellen, kunt u de
hoeveelheid geheugen die voor de I/O-buffer gereserveerd is,
vergroten.

Ga als volgt te werk om de I/O-bufferinstellingen te wijzigen:

1 Stel via het I/O-menu

I/U-BUFFER=AAN

in (pagina B-23).

2 Stel, ook via het I/O-menu, de gewenste waarde in voor

I/U-GROOTTE

.

Let op

Wanneer u de instelling van de I/O-buffer verandert, moeten alle
gedownloade bronnen (zoals lettertypen en macro’s) opnieuw
gedownload worden, tenzij die op een optionele harde schijf of
flash-DIMM zijn opgeslagen.

background image

C-8

Printergeheugen en uitbreiding

DU