HP LaserJet 4050 Printer series - Overzicht

background image

Overzicht

Bij de meeste toepassingsprogramma’s is het invoeren van
printercommando’s niet nodig. Raadpleeg uw computer- en
softwaredocumentatie voor de methode voor het invoeren van
printercommando’s, indien nodig.

Let op

De tabel aan het einde van dit aanhangsel geeft een overzicht van
veel gebruikte PCL 5e-opdrachten (pagina D-6). Voor een volledig
overzicht en uitleg van het gebruik van

PCL 5e-, HP-GL/2- en

PJL-opdrachten kunt u del PCL 5e/PJL Technical Reference
Documentation Package downloaden (pagina 11).

Als u meer informatie over deze printeropdrachten via de fax wilt
ontvangen, kunt u HP FIRST (Fax Information Retrieval Service
Technology) bellen en om een index voor HP LaserJet-printers vragen.
(Zie de pagina’s over de HP Klantenservice en -ondersteuning
voorin deze gebruikershandleiding.)

PCL 5e

PCL 5e-printeropdrachten maken de printer kenbaar welke taken
uitgevoerd moeten worden of welke lettertypen gebruikt moeten
worden. In dit aanhangsel vindt u een beknopt overzicht van deze
opdrachten voor gebruikers die met de structuur van PCL 5e-
opdrachten vertrouwd zijn.

HP-GL/2

De printer is in staat vector-graphics af te drukken met behulp van
de grafische HP-GL/2-taal. Om met de HP-GL/2-taal te kunnen
afdrukken, moet de printer de PCL 5e-taal verlaten en de HP-GL/2-
modus activeren, hetgeen gebeurt door de printer PCL 5e-code
te sturen. Sommige toepassingsprogramma’s stellen de taal in via
hun stuurprogramma.

PJL

PJL (Printer Job Language, de printertaaktaal van HP) voorziet in
een besturingsniveau boven PCL 5e en andere printertalen. De
vier belangrijkste functies die PJL biedt zijn: een andere printertaal
kiezen, taakscheiding, printerconfiguratie en de status van de
printer opvragen. PJL-opdrachten kunnen worden gebruikt om de
standaardinstellingen van de printer te veranderen.

background image

D-2

Printercommando’s

DU