HP LaserJet 4050 Printer series - Escape-opdrachten combineren

background image

Escape-opdrachten combineren

Escape-opdrachten kunnen gecombineerd worden tot één
escape-opdrachtreeks. Er zijn drie belangrijke regels die men
dient te volgen bij het combineren van codes:

1 De eerste twee tekens na het

?

-teken (de geparameteriseerde-

en groepstekens, zie Figuur D-1) moeten hetzelfde zijn in alle
te combineren commando’s.

2 Bij het combineren van escape-opdrachten moet de hoofdletter

(het eindteken) in elke afzonderlijke escape-opdracht in een
kleine letter worden veranderd.

3 Het laatste teken van de gecombineerde escape-opdracht moet

een hoofdletter zijn.

De volgende escape-opdracht wordt bijvoorbeeld naar de printer
gestuurd om Legal papier, liggende afdrukstand en 8 regels per inch
te selecteren:

?&l3A?&l1O?&l8D

De volgende escape-opdracht stuurt dezelfde printercommando’s
door ze tot een kortere opdracht te combineren:

?&l3a1o8D

background image

D-4

Printercommando’s

DU