HP LaserJet 4050 Printer series - Index

background image

Index

Numerisch

1200 dpi B-9
2-plus afdrukken 62
300 dpi B-9
3-gaten geperforeerd

oriëntatie 45

600 dpi B-9

A

A4/Letter vervangen, instelling

B-7

aan/uit-schakelaar,

lokaliseren 4

Aangepaste installatie, optie

21, 22

aanpassen werking Lade 1 63,

64

Aantal, instelling B-12
accessoires 6

bestellen 11
controleren installatie 138
installatie verifiëren 137
lokaliseren 6

Achter recto-uitvoerbak

gebruiken 33

achtergrondverlichting,

uitzetten B-17

Achterste uitvoerbak

lokaliseren 4
papierstoringen verhelpen

99

Actieve printerinstellingen

136, 139

adapters

bestellen 10
penaansluitingen A-19

Afdruk PS fout-instelling 123
afdrukken 31

als toner bijna op is 80, 81
basistaken 31, 58
benodigdheden, bestellen 8
configuratiepagina 137, 138
dubbelzijdig 41–44
eerste pagina op ander

papier 62

enveloppen 47, 51, A-11,

A-13

met envelopinvoer 49, 51
uit lade 1 48

verkreukeld A-11

etiketten 53, 54
geavanceerde taken 60
handmatige papierinvoer 64

lettertypenlijst 139
meerdere pagina’s op één

vel 62

menustructuur 136
opgeslagen taken 73
oplossen problemen 123
snelheid B-9
speciaal formaat papier 56
special papier 45
uitvoerbakken 33
watermerk 60
zwaar papier 56

afdrukken in kladkwaliteit B-10
afdrukken met duplexeenheid

problemen oplossen 102

afdrukken op achtergrond

(Macintosh) 128

Afdrukken stopt, probleem

oplossen 125

Afdrukkenonderbreking,

probleem oplossen 124

afdrukkwaliteit

als toner bijna op is 80, 81
problemen 89, 118, A-7

Afdrukmedia,

zie papier

Afdrukmenu B-12
afdrukproblemen

Macintosh 127
problemen met

afdrukkwaliteit 118, A-7

afdruksnelheid A-17, B-9
afdruksresolutie B-9
Afdrukstandopties

dubbelzijdig afdrukken 44

afdruktaak

opslaan 73

afmetingen

papier A-3
van printer A-15

afmetingen, papier A-6
apparaten voor massa-opslag

bestellen 10
installeren C-8

Auto-doorgaan, instelling B-19

B

basisafdruktaken 31, 58
bedieningspaneel

berichten 103, 115
instelling 15
lampjes B-17
lokaliseren 4
menu’s B-1–B-27
menustructuur afdrukken

136

problemen oplossen 120
taal 120
toetsen 13
veranderen van de

instellingen 15

vergrendeling 28

Bedrijfstemperatuur A-17
Beide zijden, afdrukken met

duplexeenheid,

zie

duplexeenheid

benodigdheden 11

beschikbaarheid 11
bestellen 8
papier 8

Berichten, printer 103–115
besparen

energie B-17, E-2
papier E-2
toner B-10, E-2

beveiliging, informatie 138
Binding, instelling 44, B-7
Bittransmissie A-18
blanco configuratiepagina,

problemen oplossen 122

Blanco venster, problemen

oplossen 120

Bovenklep

verhelpen van

papierstoringen 96

bovenklep

lokaliseren 4

bovenste uitvoerbak

gebruiken 32
lokaliseren 4
papierstoringen verhelpen

99

Brede A4, instelling B-15
Briefhoofdpapier

oriëntatie 45

briefkaarten A-13, A-14

zie ook speciaal formaat

papier

Bron opslaan

geheugen toewijzen C-6
instelling B-18

Bron PCL-lettertype, instelling

B-14

buffer, grootte wijzigen C-7

background image

2

Index

DU

C

Canadese DOC-voorschriften

E-7

Capaciteit EIO-buffer

overschreden, bericht 110

Capaciteit parallelle I/O-buffer

overschreden, bericht 110

capaciteit, papierladen A-3,

A-6

cassette

zie tonercassette

CD 17
CFG EtherTalk, instelling B-26
CFG Novell, instelling B-25
CFG TCP/IP, instelling B-26
CFG-netwerk, instelling B-25
CFK-gebruik E-2
collator (mopiermodus) 59
Configuratiemenu 103, B-17–

B-21

Configuratiepagina 138

afdrukken 137, B-4
problemen oplossen 122
voorbeeld 138

Configuraties

huidige van printer B-1
printer 3
van printer controleren 136,

139

Configureren

dubbelzijdig afdrukken

afdruk-opties 44

Conformiteitsverklaring E-6
Controleer invoereenheid,

bericht 104

Courier, instelling B-15
CR na LF, instelling B-16

D

Dealers, HP-dealers zoeken,

zie pagina viii

Diagnose, printer 29
DIMM’s

bestellen 9
installeren C-5
lettertypenlijst afdrukken

139

directe papierbaan 33
DLC/LLC setting B-25
Documentatie, bestellen 11
donkere afdrukken,

tonerdichtheid instellen B-10

doorgaan met afdrukken als

toner bijna op is 80, 81

DOS, escape-tekens invoeren

D-3

dropouts, probleem oplossen

118, A-7

dubbelzijdig afdrukken,

zie

duplexeenheid

duplexeenheid

afdrukken met 41–44
bestellen 8
opties afdruklayout 44
papieroriëntatie 43
papierspecificaties A-6
papierstoringen verhelpen

100, 102

richtlijnen 42
stofkap 41

Duplexer fout aangesloten,

bericht 104

Duplex-instelling 42, B-7

E

EconoMode-instelling B-10
EDO DIMM’s, bestellen 9

zie ook DIMM’s

EIO-kaarten

bestellen 10
installeren C-8

EIO-menu B-25–B-26
EIO-transmissiefout, bericht

110

Elektrische specificaties A-16
energieverbruik,

zie

stroomverbruik

Energy Star E-2
Envelopinvoer

afdrukken met 49, 51
bestellen 8
envelopspecificaties 47, 49,

A-6, A-11, A-13

laden van 51
plaatsen en verwijderen 50
problemen oplossen 126
verhelpen van

papierstoringen 94

Envelopinvoer vullen bericht

109

Envelopinvoerformaat,

instelling B-6

Envelopinvoertype, instelling

B-6

enveloppen

afdrukken 33, 47, 51
afdrukken met

envelopinvoer 49, 51

afdrukken uit lade 1 48
marges 47, A-13
parallelle lasnaden A-12
plakstroken of -flappen A-12
regelmatig voorkomende

storingen verhelpen 102

richtlijnen 47
specificaties 47, 49, A-11,

A-13

storing A-13
verkreukeld 47

Enveloppen met parallelle

lasnaden, afdrukken op A-12

escape-reeksen 139, D-3
Escape-reeksen combineren

D-3

Escape-tekens

invoeren in DOS D-3
voorbeelden D-2

EtherTalk, instelling B-25
Etiketten

afdrukken 33, 53, 54
regelmatig voorkomende

papierstoringen verhelpen
102

specificaties A-10

extra stuurprogramma’s,

verkrijgen 17

F

Fabrieksinstellingen herstellen

B-27

FastRes 1200 B-9
FCC regulations E-1
Finland, laserverklaring E-8
flappen op enveloppen,

afdrukken met A-12

Flashbestand-bewerking

mislukt, bericht 104

Flashbestand-systeem is vol,

bericht 104

Flash-DIMM's

accessoire 6

Flash-DIMM’s

bestellen 9

flash-DIMM’s, bestellen

zie ook DIMM’s

Flash-eenheid storing, bericht

104

fonts

interne 139

FontSmart,

zie HP FontSmart

formaat, papier A-3, A-6
formaatinstellingen 51, 56, 65
Formaatproblemen,

problemen oplossen 124

formulier, Service-informatie

146

Foutberichten 103, 115

verhelpen van regelmatig

terugkerende berichten
103

Frequente papierstoringen,

verhelpen van 102

Fuser-fout, bericht 111
Fusermodus

Configuratiemenu, instelling
B-8

fysieke afmetingen, van printer

A-15

background image

DU

Index

3

G

garantie

standaard 141
tonercassette, beperkte 145

geavanceerde afdruktaken 31,

60

gebruikershandleiding,

bestellen 11

Gebruikspagina B-5
Geen taken afgedrukt,

problemen oplossen 123

Geen toegang menu’s

vergrendeld, bericht 15, 105

Geen toegang tot menu’s,

bericht 15, 104

gegevens,

transmissiesnelheid B-24

geheugen

bestellen 9
DIMM’s installeren C-5
grootte I/O-buffer wijzigen

C-7

informatie op

configuratiepagina 138

installatie apparaat voor

massa-opslag C-8

installatie controleren C-5
installeren DIMM’s C-3
opstelling 4
toegewezen aan

printertalen B-18

uitbreiding C-8

Geheugen herstellen,

instelling B-27

geheugen toewijzen aan

printertaal B-18, C-6

geheugen uitbreiden C-8
Geheugen vol opgeslagen

data weg, bericht 105

geheugeninstellingen

aanpassen C-6

geheugeninstellingen

gewijzigd, bericht 105

Geïnstalleerde Personality’s

en opties, weergegeven op
de configuratiepagina 138

Gekozen taal niet

beschikbaar, bericht 105

Gekreukt papier, probleem

oplossen 119

gelijkwaardige gewichten van

Amerikaans papier A-9

geluidshinder A-17
gemorste toner, probleem

oplossen 118

gemorste toner, problemen

oplossen A-7

geperforeerd papier met drie

gaten 43

oriëntatie 46

gewicht

papier A-3
tabel gelijkwaardige

gewichten A-9

Gewicht van printer A-15
gewicht, papier A-6
Golven, probleem oplossen

119

Golvend papier, problemen

oplossen 118

graphics, vector- D-1
grijze achtergrond, problemen

oplossen 118, 119, A-7

grootte-instellingen 35

H

Handinvoer

bericht 105
instelling B-7

handleidingen, bestellen 11
Handmatig invoeren van

papier 64

Harde schijf

bestellen 9
installeren C-8
lettertypenlijst afdrukken

139

hardware-garantie 141
Help 24
Help, On-line 24
Help-knop, in

printerstuurprogramma 24

Help-schermen 24
Herstel actieve I/O-kanaal,

instelling B-27

Herstel alle I/O-kanalen,

instelling B-27

Herstelmenu B-27
hinder, geluids- A-17
HP Bronnenbeheer 25
HP Fast InfraRed Receiver

info 75

HP FIRST,

zie pagina xi

HP FontSmart 25, C-8
HP JetAdmin 17, 29

installeren 29

HP JetDirect-

printerserverkaart

bestellen 10
configuratie van

netwerkparameters B-25

HP JetDirect-printserverkaart

installeren C-8

HP JetSend 26
HP Klantenservice,

zie pagina

viii, x

HP LaserJet 4050-

printerserie, configuratie van
3

HP LaserJet-hulpprogramma

28

HP LaserJet-papier, bestellen

8

HP LaserJet-tonercassette

bestellen 8

HP Onderhoudsovereenkomst

141

HP Softwarelicentie-

voorwaarden 147

HP SupportPack 141
HP TonerGauge 79
HP Wereldwijde Verkoop- en

Servicekantoren 149–161

HP-dealers, vinden,

zie pagina

HP-GL/2-opdrachten D-1
HP-UX 29

I

I/O buffer, grootte wijzigen C-7
I/O-bufferinstellingen B-23
I/O-kaarten

bestellen 10
installeren C-8

I/O-menu B-23–B-24
I/O-timeout, instelling B-23
indexkaarten A-13, A-14

zie ook speciaal formaat

papier

Informatiemenu B-4
informatiepagina’s, voor

oplossen van problemen 136

Infrarood

afdrukken met 75

installeren

apparaten voor

massa-opslag C-8

EIO-kaarten C-8
geheugen C-3, C-5
HP FontSmart 25
HP JetAdmin 18, 29
HP JetSend 26
lettertypen 25
software 17
tonercassette 78

instelling

papiersoort- en formaat 57
speciale formaten papier

57, 58

instelling Auto-doorgaan 103
instelling bidirectionele

parallelle communicatie B-24

instellingen 58

actieve controleren 136,

139

bedieningspaneel B-1–B-27
invloed op printerberichten

103

intelling

papiersoort- en formaat 65

Interface-aansluitingen,

problemen oplossen 123

background image

4

Index

DU

interface-accessoires

bestellen 10

interne lettertypen 139, B-14
Invoerapparaat-conditie,

bericht 106

Invoeren van papier,

problemen met 125

Invoerlade

verhelpen van

papierstoringen 92

invoerladegebieden

papierstoringen in

envelopinvoer 94

problemen oplossen 126

J

JetAdmin,

zie HP JetAdmin

JetSend,

zie HP JetSend

K

kaarten A-13, A-14

zie ook speciaal formaat

papier

kabels, seriële

bestellen 10
problemen oplossen 123,

126

soorten A-19
specificaties A-18
uitgangspennen A-20

Kiezen van de

stuurprogramma 24

Kiezer, afdrukproblemen 127
kleefmiddel op enveloppen,

afdrukken met A-12

klein papier, afdrukken

zie ook speciaal formaat

papier

Klein papier, snelheid B-21
kopieën

extra afdrukken 67

Kreukels, probleem oplossen

119

Krullend papier, problemen

oplossen A-7

Kwaliteit, print

corrigeren problemen 119

L

Lade 1

aanpassen werking 63, 64
afdrukken op speciaal

papier 45, 48, 53, 54

deselectie 126
enveloppen afdrukken 47
envelopspecificaties A-11,

A-13

lokaliseren 4
modusinstellingen 63, 64
papier 34
papieroriëntatie 46
papierspecificaties A-3

Lade 1 grootte, instelling B-6
Lade 1 modus, instelling B-6
Lade 1 Modus=Eerste 63
Lade 1 Modus=Papierlade 63
Lade 1 type, instelling B-6
Lade 2 (4050/4050 N)

lokaliseren 4
papieroriëntatie 46
papierspecificaties A-4
vullen 35

Lade 2 en 3 (4050 T/4050 TN)

bestellen 8
papieroriëntatie 46
papierspecificaties A-4
vullen 37

Lade 2 type, instelling B-7
Lade 3 type, instelling B-7
Lade 4 type, instelling B-7
Lade voor 250 vel

bestellen 8
papieroriëntatie 46
papierspecificaties A-4
vullen 37

Lade voor 500 vel (4050/

4050 N)

papierspecificaties A-4
vullen 35

Lade voor 500 vel (4050/

4050 N)

bestellen 8
lokaliseren 4
papieroriëntatie 46

Lade voor 500 vel (optioneel)

bestellen 8
vullen 39

Lade x laad bericht 106
Lade x leeg bericht 106
Laden

envelopinvoer 51
enveloppen in lade 1 48

lampjes

uitzetten (PowerSave) B-17

language, op

bedieningspaneel 120

Laser

veiligheidsverklaring voor

Finland E-8

LaserJet-hulpprogramma,

zie

HP LaserJet-
hulpprogramma

LaserJet-papier,

zie HP

LaserJet-papier

Laserveiligheidsverklaring E-7
Laserverklaring voor Finland

E-8

LaserWriter-printerstuur-

programma 28

layoutopties

dubbelzijdig afdrukken 44
meerdere pagina’s op één

vel afdrukken 62

lettertypen

bedieningspaneel B-14
DIMM’s bestellen 9
informatie over 139
installeren en verwijderen

25

instellingen

bedieningspaneel B-15

lijst afdrukken van 139
probleem oplossen

(Macintosh) 128

soft 139
verwijderen 25

Lezen en vasthouden 69
lezen, taak 69
licentie voor software 147
lichte afdrukken

instelling tonerdichtheid

B-10

probleem oplossen 118,

119

lijnen, probleem oplossen 118,

119

Logbestand B-4
Logbestand, weergegeven op

de configuratiepagina 138

Lokaliseren 6
Losse toner, probleem

oplossen 119

M

Maateenheid, instelling B-13
Macintosh

afdrukproblemen 127
andere PPD selecteren 129
LaserWriter

8-stuurprogramma 28

netwerkkabelset, bestellen

10

PPD’s 28, 129
printerstuuprogramma’s 28
seriële kabel, bestellen 10
software voor 28
stroomdiagram problemen

oplossen 128

Marges

enveloppen 47, A-13
speciaal formaat papier 57

maximum papierformaat 56,

A-3, A-6

Menu’s bedieningspaneel

B-1–B-27

Menustructuur B-4

afdrukken 136

Menu-toets 13
MEt B-19
minimum papierformaat 56,

A-3, A-6

Minimuminstallatie, optie 21
modelnummer, lokaliseren 5
mopiermodus

Zie ook printercollator 59

background image

DU

Index

5

MS Windows 3.1, 9x, of NT

help 24
netwerksoftware 29
software 29

Multi-purpose lade,

zie lade 1

multi-purpose papier,

bestellen 8

N

naam van printer wijzigen 129
negeren van

printerinstellingen 22

netwerken

afdrukproblemen

Macintosh 127

HP JetAdmin 17, 29
I/O-kaarten bestellen 10
oplossen afdrukproblemen

123

problemen oplossen 128
problemen oplossen kabels

123

software voor 17, 29

Niet uitschakelen, bericht 107
nieuwe tonercassette 78, 122,

B-21

nieuwste stuurprogramma’s,

verkrijgen 17

Normale installatie, optie 21,

22

Novell NetWare 29
Novell, instelling B-25
n-plus afdrukken 62
NVRAM vol controleer

instellingen, bericht 114

NVRAM-fout controleer

instellingen, bericht 114

O

Offline bericht 107
OK na papierstoring, instelling

B-21

Omgevingsspecificaties A-16–

A-17

omkrullend papier, problemen

oplossen 118

onderdelen, lokaliseren 4
Onderhoudsbericht 87
Onderhoudsbericht, instelling

B-21

onderhoudskit 11, 87
ondersteuningsovereenkomst

141

Onjuiste lettertypen 124, 125
online Help 24
Online-diensten,

zie pagina viii

Onverwacht papierformaat

bericht 111

Onvoldoende geheugen

taak gewist, bericht 107

Onvoldoende geheugen

pagina vereenvoudigd,
bericht 107

Onvoldoende geheugen,

bericht 109

opdrachten, printer D-1

PCL D-6
syntaxis D-2–D-3

opgeslagen taak 73

afdrukken 73
wissen 74

opnieuw inpakken van printer

142

Opnieuw verdelen toner 81
opslaan

afdruktaak 73
printerinstelling 60
Tonercassette 78

Optie-toets 13
Optioneel verkrijgbaar

optionele duplexeenheid

afdrukstandopties 44

Optionele accessoires

bestellen 11
controleren installatie 138
installatie controleren 137,

138

problemen oplossen 126

Optionele duplex-eenheid

afdrukstand-opties 44
problemen oplossen 126

Optionele duplexeenheid

44

optionele duplexeenheid,

zie

duplexeenheid

Optionele envelopinvoer

laden van 51
problemen oplossen 126

Optionele envelopinvoer,

zie

envelopinvoer

optionele lade voor 500 vel,

zie lade voor 500 vel
(optioneel)

optionele toebehoren

garantie 141

oriëntatie

afdrukken op beide zijden

van papier 43

instelling B-13
papier 45, 46
staand of liggend B-13

OS/2-printerstuuprogramma

21

overheidsvoorschriften E-8
ozonproductie E-2

P

Pagina te ingewikkeld, bericht

110

Pagina trekt scheef, probleem

oplossen 119

Paginabeveiliging, instelling

B-19

papier

afdrukken naar soort en

formaat 65

andere eerste pagina 61
bestellen 8
gelijkwaardige gewichten

van Amerikaans papier A-9

gewichtspecificaties A-3,

A-6

handmatige invoer 64
HP-merk 8
kaarten A-13, A-14
krullen, problemen

oplossen 118, A-7

ondersteunde formaten A-3,

A-6

ondersteunde soorten A-7
oriëntatie 45
papiergewichten

omrekenen A-9

problemen met 118, A-7
richtlijnen A-7
soort en formaat wijzigen 65
speciaal formaat 33, 58
speciaal formaat papier 56
speciale formaten,

afdrukrichtlijnen 57

speciale soorten 45
specificaties A-14
storingen verhelpen 90, 102
storingen, corrigeren 90,

102

veranderen van type en

formaat 65

vouwen, probleem oplossen

118

zwaar A-13, A-14

papier met briefhoofd

duplexeenheid 43
oriëntatie 46

Papier, instelling B-12
papierbaan, reinigen 86
Papierbaantest B-4
papiergewichten omrekenen

A-9

Papierinvoer open, sluit

papierinvoer, bericht 104

papierinvoer, problemen met

A-7

Papierlade voor 500 vel

(optioneel)

papieroriëntatie 46

Papierladen

aanpassen Lade 1 63, 64
bestellen 8
blokkeren 65
huidige formaatinstelling

138

multi-purpose 34

background image

6

Index

DU

papierstoringen verhelpen

90, 102

problemen oplossen 126
regelmatig voorkomende

storingen verhelpen 102

selectie van verkeerde lade

126

verhelpen van

papierstoringen 102

verlengstuk 34
vullen 34

Papierladen blokkeren 65
Papierniveau-indicator,

lokaliseren 4

papieroriëntatie 46
papierstelknop 40
Papierstoring, bericht 109
papierstoringen 90, 102

duplexeenheid 100, 101
envelopinvoer 94
gebied rondom invoerladen

94

regelmatig voorkomende

storingen 102

storingen, verhelpen A-7
uitvoergebieden 99

Papierstoringen, verhelpen

van 102

bovenklep 96
plaatsen bij de invoerlade

92

Papierverwerking, menu B-6,

B-8

Parallelle geavanceerde

functies, instelling B-24

parallelle kabels, bestellen 10
Parallelle poort hoog, instelling

B-24

PCL

geheugen toewijzen aan

C-6

lettertypenlijst afdrukken

139, B-4

opdrachten D-1
syntaxis D-2–D-3

PCL 5e-stuurprogramma’s

functie 24

PCL 6-stuurprogramma’s

functie 24

PCL Lettertypenummer,

instelling B-14

PCL Symbolenset B-15
PCL-geheugen, instelling

B-18

penaansluitingen A-19
permanente lettertypen 139,

B-14

Personality instelling,

configureren 123

Personality, instelling B-17
Personality,

zie talen, printer

(personality)

pitch-/punt-informatie 139
PJL-opdrachten D-1
Poorten

problemen oplossen 123

PostScript-emulatie,

zie PS

PostScript-printerbeschrijv-

ingsbestanden,

see PPD’s

PowerSave, instelling B-17
PowerSave-modus E-2
PPD’s

andere selecteren 129
Macintosh 28

Printer

onderhoudskit 11

printer 115

adapters A-19
afmetingen A-15
bedieningspaneel-indeling

15

bedrijfstemperatuur A-17
beheren via netwerk 29
benodigdheden bestellen

11

berichten 89, 103, 115
bestellen 8
configuratie 136, 139
diagnose 29
fouten, oplossen 139
fouten, problemen oplossen

89

functies 2
fysieke afmetingen A-15
geheugen C-1, C-8
Help-software 24
informatiepagina’s 136, 139
instelling opslaan 60
instellingen

bedieningspaneel negeren
22

instellingen, actieve 136,

139

layout bedieningspaneel 15
naam wijzigen 129
onderdelen en locatie 4
onderhoud 77–87

kit 87

Opdrachten D-1
opnieuw inpakken 142
PCL-opdrachten D-1
reinigen 83–86
relatieve vochtigheid A-17
specificaties A-15–A-17
status, toegang tot

zie ook berichten

stuurprogramma’s,

Macintosh 28

uitvoerbakken 32, 33
veranderen van de

bedieningspaneel-
instellingen 15

vervoeren 142

Printerberichten 115

Printerbeschrijvings-

bestanden,

zie PPD’s

Printercollator (mopiermodus

59

Printercollator, pagina 116
Printerfout, bericht 111, 112
printerfuncties 2
Printergeheugen C-1
Printerinformatie,

weergegeven op de
configuratiepagina 138

Printeronderhoud 77–87
Printeronderhoud nodig

bericht 107

printerstuurprogramma

extra 21

printerstuurprogramma’s

afdrukproblemen

Macintosh 127

andere eerste pagina 61
Helpsoftware 24
Macintosh 28
problemen oplossen 123
RIP ONCE 60
selecteren 24
Windows 22

printertaal wisselen 24
Printertalen 24
printertalen (personality)

geheugen toewijzen aan

B-18

standaard selecteren B-17
stuurprogramma’s 24

Privétaak

afdrukken 71
opgeven 71
vrijgeven 71
wissen 72

problemen

menu B-9–B-11

problemen met afdrukkwaliteit

118, A-7

problemen oplossen 89, 139

informatiepagina’s

gebruiken 136, 139

Macintosh 129
papierstoringen 90, 102
printerberichten 103, 115
regelmatig voorkomende

papierstoringen 102

stroomdiagram 120, 128
veel voorkomende

papierstoringen 102

problemen oplossen,

printerfouten 89, 139

product retourneren 141, 142,

146

Product Stewardship A-16

benodigdheden

papier 8

beschikbaarheid 11
energieverbruik A-16, E-2

background image

DU

Index

7

garantie

standaard 141

geheugenuitbreiding C-8
geluidshinder A-17
onderdelen 8, 11
papier

specificaties A-14

product retourneren 141,

142, 146

tonercassette 8, 78, 81,

145, E-2

product terugnemen,

zie

product retourneren

Programma voor

milieuvriendelijke producten
E-2

Programma wordt geladen

bericht 107

ProRes 1200 B-9

configureren B-22

PS

afdrukken lettertypenlijst

139

geheugen toewijzen aan

C-6

lettertypenlijst afdrukken

B-4

problemen oplossen

foutpagina 123

stuurprogramma’s

functie 24

PS-fouten afdrukken,

instelling B-16

PS-geheugen, instelling B-19
PS-stuurprogramma’s

functie 24

Puntgrootte PCL-lettertype

B-15

R

Ramdisk, instelling B-20
Ramdiskbestand-bewerking

mislukt, bericht 107

Ramdisk-bestandsysteem is

vol, bericht 108

Ramdisk-eenheid storing,

bericht 108

Ramdiskgrootte, instelling

B-20

recycling van gebruikte

tonercassettes 78

Regelmatig voorkomende

papierstoringen afdrukken,
verhelpen 102

reinigen

papierbaan 86
printer 83–84

reinigingsblad

gebruiken 86
instelling B-11

Reinigingsblad maken,

instelling B-11

Reinigingsblad verwerken,

instelling B-11

relatieve vochtigheid A-17
Reserve 8
Resolutie, instelling B-9
Resolution

Enhancement-technologie
(REt), instelling B-10

REt-instelling B-10
retourneren 141, 142, 146
richtlijnen

dubbelzijdig afdrukken 42
enveloppen 47, A-11, A-13
etiketten 53, 54, A-10
kaarten 56, A-13, A-14
papier A-7
printer opnieuw inpakken

142

speciaal formaat papier 56–

57

transparanten A-10

RIP ONCE

info 60

S

Schakelen tussen printertalen

24

scheve pagina, problemen

oplossen 118

Schijf is schrijfbeveiligd,

bericht 108

Schijfbestand bewerking

mislukt, bericht 108

Schijfbestand-systeem is vol,

bericht 108

Schijfeenheid storing, bericht

108

Schijffout taakopslag, pagina

116

SDRAM DIMM’s, bestellen 9

zie ook DIMM’s

Selecteren-toets 13
serienummer, lokaliseren 5
Seriële adapter, bestellen 10
Seriële interface-connector,

lokaliseren 5

Seriële kabels

bestellen 10
problemen oplossen 123
soorten A-19
uitgangspennen A-20

service-informatie,

zie pagina

Service-informatieformulier

146

service-overeenkomst 141
service-vereenkomsten 141
snelheid

afdrukken A-17, B-9
datatransmissies B-24

Snelinstellingen 60

Snelkopie

afdrukken 67
extra kopieën 67
functie 67
opslaan 67
wissen 68

Snelkopieermenu B-2
snelkopieertaken, menu B-2
Snelkopiëren

configuratiemenu B-21

softfonts 139, B-14
software

Apple LaserWriter

8-stuurprogramma 28

bij printer 17
Help voor

stuurprogramma’s 24

Help-informatie voor

stuurprogramma’s 24

HP FontSmart 25
HP JetAdmin 17, 29
HP JetSend 26
HP LaserJet-

hulpprogramma voor
Macintosh 28

licentie 147
Macintosh 28
netwerken 17, 29
problemen oplossen

afdrukproblemen 123

stuurprogramma’a 28
Windows 29

Solaris 29
soortinstellingen 65
Speciaal formaat papier

afdrukken 33, 56
instelling papierformaat 57,

58

marges 57
oriëntatie 46
richtlijnen voor afdrukken 57
specificaties A-3

speciaal papier

afdrukken met 45
handmatige invoer 64

Speciaal papier configureren,

instelling B-12

specificaties

algemeen A-17
elektrisch A-16
envelopinvoer A-11
enveloppen A-11, A-13
etiketten A-10
geluidshinder A-17
kaarten A-13, A-14
papier A-14
printer A-15–A-17
seriële kabel A-18
transparanten A-10
zwaar papier A-13, A-14

staand, oriëntatie B-13

background image

8

Index

DU

standaardinstellingen B-1

herstellen B-27

Start-toets 13
status,

zie printerberichten

Steeds opnieuw optredende

problemen, oplossen 119

Stelknop, papierformaat 40
stofkap

duplexeenheid 41

storing

enveloppen A-13

Storing invoerapparaat,

bericht 113

stroomdiagram, problemen

oplossen

printerfouten 120, 128
voor Macintosh 128

stroomschema,

afdrukproblemen

voor Macintosh 127

Stroomverbruik A-16
Stuurprogramma kiezen 24
stuurprogramma’s, printer

Helpsoftware 24
Macintosh 28
selectie 24
troubleshooting

Macintosh 127

van taal wisselen 24
Windows 22

stuurprogramma’s, printer-

extra 21

Sun OS 29
syntaxis voor

printeropdrachten D-2–D-3

T

Taak annuleren, toets B-27
Taak vasthouden 67, 69–72
taakbeheer 67
Taal annuleren, toets 13
Talen

schakelen 24

talen, printer (personality)

geheugen toewijzen aan

B-18

standaard selecteren B-17
stuurprogramma 24

TCP/IP, instelling B-25
TCP/IP-protocol, instelling

B-26

Tek/inch PCL-lettertype B-14
Tekens

escape- D-3
vervormd 118, 119

terugkerende fouten,

problemen oplossen 118

Tijdelijke waarschuwingen,

instelling 103, B-19

toebehoren

bestellen 8
garantie 141

toetsen, bedieningspaneel 13
toner

bijna op, doorgaan met

afdrukken 80, 81

dichtheid B-10
morsen van 96
problemen oplossen 118,

119, A-7

verbruik E-2

Toner bijna op, bericht 80
Toner bijna op, instelling B-20
toner opnieuw verdelen 80
Tonercassette 78, 81

beperkte garantie 145
bestellen 8
HP TonerGauge opnieuw

instellen 79

levensduur 78
nieuw 122
nieuwe B-21
recycling 78
tonerniveau controleren 79

Tonerdichtheid, instelling B-10
transparanten

afdrukken 32
regelmatig voorkomende

storingen verhelpen 102

specificaties A-10

TrueType-lettertypen 25
type-instellingen B-6, B-7

U

uitgangspennen

seriële kabels A-20

uitvoerbak 32, 33, 34
uitvoerbak afdrukzijde boven

33

uitvoergebieden

papierstoringen verhelpen

99

Uitvoerlade afdrukzijde onder

32

Uitvoerlocaties, problemen

oplossen 126

UNIX,

zie HP-UX

V

Vage afdruk, probleem

oplossen 119

van printertaal wisselen B-17
vastgehouden taak

afdrukken 69
verwijderen 70

vasthouden, taak 69
VCCI-verklaring, Japan E-7
vector-graphics D-1
veelvoorkomende

papierstoringen, verhelpen
102

veiligheidsverklaringen E-7,

E-8

verbruik, stroom A-16

Verbruiksartikelen

zie ook

benodigdheden

vergrendeling

bedieningspaneel 28

verhelpen

regelmatig terugkerende

berichten 103

Verhelpen van

papierstoringen 90, 102
steeds terugkerende

berichten 103

Verkeerd papierformaat in

lade, bericht 108

Verkeerde envelopinvoer

geïnstalleerd bericht 108

Verkeerde lade, probleem

oplossen 126

verkeerde lettertypen 128
Verkeerde printer

geselecteerd, probleem
oplossen (Macintosh) 128

Verkoop- en servicekantoren

149, 161

verkreukeld papier, problemen

oplossen 118

verkreukeld, probleem

oplossen A-13

verlengstuk van lade 34
vervoer van de printer 142
Vervormde afdruk, probleem

oplossen 124, 125

Vervormde tekens, probleem

oplossen 119

vervormde tekens, problemen

oplossen 118

verwijderen van lettertypen 25
Vijfhonderd 4
Vochtigheidsspecificaties

A-17

voorbedrukt/geperforeerd

oriëntatie 45, 46

voorbedrukt/geperforeerd

papier

dubbelzijdig afdrukken op

43

Voorbeelden

configuratiepagina 138
problemen met

afdrukkwaliteit 118

Voordelen, printer 2
voorschriften E-1
vouwen, problemen oplossen

118

vullen

papierladen 34

W

Waarde-toets 13
watermerk, afdrukken 60
Weggevallen informatie

problemen oplossen 119

background image

DU

Index

9

Windows

help 24
netwerksoftware 17, 29
software 29

Windows NT 3.51 PCL 5e/

6-printerstuurprogramma 21

World Wide Web-adressen,

zie pagina

Z

zwaar papier

afdrukken 33, 56
specificaties A-13, A-14

background image

10

Index

DU

background image
background image

Copyright© 1999
Hewlett-Packard Co.