HP LaserJet 4050 Printer series - Gebruik van de printer

background image

Gebruik van de printer

On-line gebruikershandleiding

Een uitvoerige beschrijving van het
gebruik van de printer en het oplossen
van afdruk- en printerproblemen.

Naslaginformatie

Een brochure met tips en andere nuttige
informatie die u in de buurt van de
printer kunt bewaren. Vraag uw
netwerkbeheerder om het bij de printer
geleverde exemplaar van dit boekje.

On-line Help

Informatie over printeropties die vanuit
printerstuurprogramma’s beschikbaar
zijn. U kunt deze on-line Help-informatie
raadplegen via het stuurprogramma
voor de printer.

Gebruikershandleiding HP Fast
InfraRed Receiver

Een uitvoerige beschrijving van het
gebruik van de HP Fast InfraRed
Receiver en het oplossen van
problemen daarmee.

background image

viii

DU