HP LaserJet 4050 Printer series Hjelp

background image

HP Fast InfraRed Receiver

for HP LaserJet-skrivere

og mopienheter

Brukerhåndbok

Norsk

background image
background image

HP Fast InfraRed
Receiver for
HP LaserJet-skrivere
og mopienheter

Brukerhåndbok

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 USA

© Copyright
Hewlett-Packard
Company 1999

Med enerett.
Reproduksjon, tilpasning
eller oversettelse uten
skriftlig tillatelse på
forhånd, er forbudt, med
unntak av det som er
tillatt i henhold til
lovgivningen om
opphavsrett.

Første utgave,
februar 1999

Garanti

Informasjonen i dette
dokumentet kan endres
uten forvarsel.

Hewlett-Packard gir
ingen garanti med
hensyn til denne
informasjonen.
HEWLETT-PACKARD
FRASKRIVER SEG
UTTRYKKELIG
UNDERFORSTÅTTE
GARANTIER FOR
SALGBARHET OG
ANVENDELIGHET TIL
ET BESTEMT FORMÅL.

Hewlett-Packard skal
ikke holdes ansvarlig for
direkte, indirekte eller
tilfeldige skader,
konsekvensskader eller
andre skader som måtte
oppstå i forbindelse med
anskaffelse eller bruk av
denne informasjonen.

Varemerker

Microsoft

®

, MS

Windows

®

, Windows

®

og

Windows NT

®

er

registrerte varemerker i
USA for Microsoft
Corporation.

PostScript™ er et
varemerke for Adobe
Systems Incorporated,
som kan være registrert i
visse rettskretser.

background image

NO

iii

Innhoud

Oversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Systemkrav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Funksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Oppstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Installere HP Fast InfraRed Receiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Installere IR-driveren i Windows 9x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Installere IR-driveren i Macintosh OS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Skrive ut med HP Fast InfraRed Receiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Installere og konfigurere for utskrift med Windows 9x . . . . . . . . .9
Installere og konfigurere for utskrift med Macintosh . . . . . . . . . .9
Utføre utskriftsjobben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Håndtering og behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Rengjøre HP Fast InfraRed Receiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Produktspesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
DIN-pinner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Konformitetserklæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
FCC-bestemmelser for USA

(Federal Communications Commission) . . . . . . . . . . . . . . .19

DOC-bestemmelser

(Canadian Department of Communications) . . . . . . . . . . . .20

VCCI-bestemmelser (Japan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

background image

iv

NO

background image

NO