HP LaserJet 4050 Printer series - Håndtering og behandling

background image

Håndtering og behandling

HP Fast InfraRed Receiver er en skjør, elektronisk enhet, som
må behandles like forsiktig som skriveren. Videre skal følgende
forholdsregler alltid overholdes:

Unngå utlading av statisk elektrisitet på HP Fast InfraRed
Receiver.

Sett ikke objekter på HP Fast InfraRed Receiver.