HP LaserJet 4050 Printer series - Rengjøre HPFast InfraRed Receiver

background image

Rengjøre HP Fast InfraRed Receiver

Hold alltid enhetens IR-vindu rent for støv og fett.

Bruk en myk klut til å fjerne støv fra overflaten på HP Fast
InfraRed Receiver. Smuss som sitter fast, kan fjernes med en
klut som er lett fuktet med såpevann. Vær forsiktig så vann ikke
trenger inn i åpningene på enheten.

Bruk ikke skuremidler, akryl- eller lakktynnere og rensemidler
som inneholder aceton eller løsemiddelbase, som MDC eller
EDC. Dette ødelegger plasthylsteret på HP Fast InfraRed
Receiver.

background image

NO

HP Fast InfraRed Receiver

13