HP LaserJet 4050 Printer series - Installere HPFast InfraRed Receiver

background image

Installere HP Fast InfraRed Receiver

Figur 2

IR-utgang på en HP LaserJet-skriver

Følg instruksjonene nedenfor for å skrive ut en
konfigurasjonsside.

1

Slå av skriveren med av/på-bryteren.

2

Koble HP Fast InfraRed Receiver til IR-utgangen bak på
HP LaserJet-skriveren.

3

Slå på skriveren med av/på-bryteren.

4

Se etter på kontrollpanelet at skriveren er på og at
meldingen

KLAR

vises.

5

Trykk på

Meny

til

INFORMASJONSMENY

vises i vinduet.

6

Trykk på

Funksjon

til

SKRIV UT KONFIGURASJON

vises

i vinduet.

background image

6

HP Fast InfraRed Receiver

NO

7

Trykk på

Velg

for å skrive ut konfigurasjonssiden.

Konfigurasjonssiden viser skriverens gjeldende
konfigurasjon.

En konfigurasjonsside for HP JetDirect-nettverk skrives
også ut for skrivere og mopienheter i nettverk.

En konfigurasjonsoversikt skrives ut. Kontroller om det står
«IR POD (IRDA-Compliant)» på første side av utskriften
under

Installerte språkvalg og ekstrautstyr

.

HP Fast InfraRed Receiver kan settes på et bord eller festes på
siden av skriveren med borrelåsene som er vist på Figur 3 på
side 7.

Fortsett videre med trinn 1 og 2 for å feste HP Fast InfraRed
Receiver på siden av skriveren.

1

Fest en av borrelåsene til den runde nedsenkingen på
undersiden av HP Fast InfraRed Receiver (se Figur 3).

2

Fest den andre delen av borrelåsen på siden av skriveren
(se Figur 3).

Når HP Fast InfraRed Receiver er festet på skriveren, skal den
sitte nær forkanten på skriveren, slik som vist i Figur 4. Her
oppnås størst mulig driftsrekkevidde for IR-utgangen på
datamaskinen. Nødvendig justering av enheter er beskrevet
under «Utføre utskriftsjobben» på side 10.

background image

NO

HP Fast InfraRed Receiver

7

Figur 3

Feste borrelåsene

Figur 4

Etter installeringen av
HP Fast InfraRed Receiver

background image

8

HP Fast InfraRed Receiver

NO