HP LaserJet 4050 Printer series - Installere IR-driveren i Windows 9x

background image

Installere IR-driveren i Windows 9x

Hvis driveren for HP Fast InfraRed ikke er forhåndsinstallert
i den Windows-versjonen du bruker, kan du laste den ned fra
Internett helt gratis. Adressen er http://www.microsoft.com/
windows
. Bruk søkefunksjonen på web-siden til å finne den
riktige driveren.

Utfør følgende trinn etter at du har lastet ned IR-driveren:

1

Start SETUP.EXE-programmet for å få fram veiviseren for

Add Infrared Device (Legg til IR-enhet)

i Windows 95.

2

Når veiviseren opplyser om hendelser av typen

Oppdaget

ny maskinvare

for serielle og parallelle IR-utganger, kan

du aktivere IR-enheten rett etter at veiviseren er ferdig.

3

Start datamaskinen på nytt.