HP LaserJet 4050 Printer series - Installere og konfigurere for utskrift med Macinto

background image

Installere og konfigurere for utskrift med
Macintosh

1

Start Desktop Printer Utility (Verktøy for
skrivebordsskriver)
.

2

Klikk på Printer (Infrared) (Skriver [infrarød]) i vinduet
New Printer (Ny skriver). Klikk på OK, og klikk deretter på
Endre.

3

Klikk på skriveren du vil skrive ut til i vinduet PostScript
Printer Description
.

4

Velg Arkiver på menyen Arkiv.

5

Gi skrivebordsskriveren et navn, og klikk deretter på
Arkiver i vinduet File Browser (Filsøker).

6

Avslutt Desktop Printer Utility (Verktøy for
skrivebordsskriver).

background image

10

HP Fast InfraRed Receiver

NO